Eislek

Leading Quality Trails – Best of Europe, Region – skrátene Leading Quality Region – zaručuje dokonalý turistický zážitok. Či už ide o celodenný výlet s priateľmi alebo rodinou, kompletnú turistickú dovolenku bez zmeny ubytovania alebo viacdňovú túru s množstvom batožiny. Kritériá kvality Leading Quality Regions spĺňajú najvyššie štandardy, pokiaľ ide o chodníky, hostiteľov, služby a turistické informácie. Každý, kto bol niekedy v kvalitnom regióne, bude pri výbere regiónu na dovolenku považovať certifikáciu Leading Quality Region za „povinnosť“.

Región Eislek v Luxembursku bol vybraný ako pilotný projekt regiónu LQT-BE.

Toto označenie je priamo inšpirované nemeckým označením „Qualitätsregion“ aplikovaným v 6 regiónoch Nemecka. 

V prvej polovici roka vyšli nové turistické mapy.

Minulý rok na jar sa uskutočnil druhý audit týkajúci sa zariadení a rôznych služieb ponúkaných chodcom (kritériá 2 – 5).

Všetky kontrolované chodníky, všetky kontrolované vstupné body, všetky navštívené turistické kancelárie a hostitelia priateľskí k turistom boli veľmi uspokojivé. Bolo potrebných len niekoľko vylepšení.

Táto fáza bola dokončená, kompletný súbor bol odoslaný rade ERA na schválenie.