LQT-BE, Day Walk, 4. tréningový kurz

Štvrtý seminár pre miestnych expertov na chodníky na tému Vedúce kvalitné chodníky – najlepšie z Európy
Certifikácia Day Walk sa uskutočnila na krásnom gréckom ostrove Patmos v Dodekanésoch
ostrovný komplex Egejského súostrovia, minulú stredu a štvrtok 8. a 9
z mája 2024.


Seminár bol požiadaný Asociáciou ochrany životného prostredia Patmos
„Hippocampos“ a nasledovalo ho 11 členov a priaznivcov združenia.
Účastníci boli školení o hodnotení kvality krátkych prechádzok podľa
štandardov Európskej asociácie turistov a sú pripravení začať zlepšovať
pešie chodníky Patmos, ktoré obyvateľom a návštevníkom ponúkajú kvalitné pešie zážitky. my
poďakovať Asociácii Hippocampos a privítať snahu ich členov prispieť
vysokokvalitné európske trasy!

patmoshippo.gr

facebook.com/HippocampusPatmos