Stretnutie o chodníkoch v Európe

V Bechine (CzR) sa od 1. do 3. apríla koná Multiplikačné športové podujatie, na ktorom sa pred 2 účastníkmi z viac ako 22 európskych krajín prezentujú výsledky 10-ročného výskumu a zozbierané údaje o turistických a horských chodníkoch v Európe.

V sobotu popoludní bola prechádzka na jednom z LQT-BE in Toulava – Lužnice. Prechádzku nenarušil ani čerstvý sneh.

Tieto výskumy boli realizované v rámci projektu Erasmus+, ktorý realizuje ERA EUMA.

Jana zo sekretariátu ERA prezentuje značenie v rôznych európskych krajinách