Sponzorovať

Are you looking for a meaningful way to support outdoor enthusiasts and promote sustainable hiking tourism in Europe? Consider becoming a sponsor of the European Ramblers Association (ERA)!

ERA – Hiking Europe je nezisková organizácia, ktorá zastupuje približne 60 národných turistických organizácií v celej Európe s približne 3 miliónmi členov. Jeho cieľom je propagovať pešiu turistiku ako zdravý a ekologický spôsob objavovania rozmanitej krajiny, kultúr a dedičstva Európy.

Ako sponzor ERA – Hiking Europe bude mať vaša organizácia príležitosť podporiť nasledujúce iniciatívy:

  1. Údržba a rozvoj tratíERA spolupracuje so svojimi členskými organizáciami na údržbe a rozvoji turistických chodníkov v celej Európe. Sponzorovaním ERA môžete prispieť k údržbu niektorých z najkrajších a najhistorickejších trás v Európe.
  • Programy pre mládež: ERA ponúka rôzne programy a aktivity na povzbudenie mladých ľudí, aby objavovali prírodu a stretávali sa s prírodou. Vaše sponzorstvo môže pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu a environmentálneho povedomia ďalšej generácie.
  • Advokácia a politika: ERA advocates for policies that support hiking and sustainableO tourism across Europe. By sponsoring ERA, you can support efforts to protect and preserve Europe’s natural and cultural heritage for future generations.
  • Networking a podujatia: ERA organizuje podujatia a konferencie pre nadšencov a profesionálov pešej turistiky na zdieľanie vedomostí a skúseností. Vaše sponzorstvo môže pomôcť vytvoriť príležitosti na vytváranie sietí a spoluprácu v rámci turistickej komunity.

Ako sponzor ERA – Hiking Europe, z čoho bude ťažiť aj vaša organizácia zvýšená viditeľnosť a pozitívne príležitosti na budovanie značky. Vaše logo bude uvedené na webovej stránke, publikáciách a kanáloch sociálnych médií ERA, čím sa zviditeľní široké publikum nadšencov turistiky a milovníkov outdooru v celej Európe.

By supporting ERA, your organization will be making a valuable contribution to sustainable hiking tourism and environmental conservation in Europe.

Pridajte sa k nám a propagujte radosti a výhody pešej turistiky pri zachovaní a ochrane európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Kontaktujte ERA ešte dnes a staňte sa sponzorom!

Pozrite si kontaktné informácie v spodnej časti tejto stránky.