Sponzorovať

Hľadáte zmysluplný spôsob, ako podporiť outdoorových nadšencov a podporiť trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe? Zvážte možnosť stať sa sponzorom Európskej asociácie turistov (ERA)!

ERA – Hiking Europe is a non-profit organization that represents around 60 national hiking organizations across Europe, with around 3 million members. It aims to promote hiking as a healthy and environmentally friendly way of exploring Europe’s diverse landscapes, cultures, and heritage.

As a sponsor of ERA – Hiking Europe, your organization will have the opportunity to support the following initiatives:

  1. Údržba a rozvoj tratí: ERA works with its member organizations to maintain and develop hiking trails across Europe. By sponsoring ERA, you can contribute to the upkeep of some of the most scenic and historic trails v Európe.
  • Programy pre mládež: ERA ponúka rôzne programy a aktivity na povzbudenie mladých ľudí, aby objavovali prírodu a stretávali sa s prírodou. Vaše sponzorstvo môže pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu a environmentálneho povedomia ďalšej generácie.
  • Advokácia a politika: ERA obhajuje politiku, ktorá podporuje pešiu turistiku a trvalo udržateľný cestovný ruch v celej Európe. Sponzorovaním ERA môžete podporiť úsilie o ochranu a zachovanie európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.
  • Networking a podujatia: ERA organizuje podujatia a konferencie pre nadšencov a profesionálov pešej turistiky na zdieľanie vedomostí a skúseností. Vaše sponzorstvo môže pomôcť vytvoriť príležitosti na vytváranie sietí a spoluprácu v rámci turistickej komunity.

As a sponsor of ERA – Hiking Europe, your organization will also benefit from increased visibility and positive branding opportunities. Your logo will be featured on ERA’s website, publications, and social media channels, providing exposure to a wide audience of hiking enthusiasts and outdoor lovers across Europe.

Podporou ERA bude vaša organizácia hodnotným príspevkom k trvalo udržateľnému cestovnému ruchu a ochrane životného prostredia v Európe.

Pridajte sa k nám a propagujte radosti a výhody pešej turistiky pri zachovaní a ochrane európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Kontaktujte ERA ešte dnes a staňte sa sponzorom!

Pozrite si kontaktné informácie v spodnej časti tejto stránky.