Sponzorovať

Hľadáte zmysluplný spôsob, ako podporiť outdoorových nadšencov a podporiť trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe? Zvážte možnosť stať sa sponzorom Európskej asociácie turistov (ERA)!

ERA je nezisková organizácia, ktorá zastupuje viac ako 60 národných turistických organizácií v celej Európe s viac ako 3 miliónmi členov. Jeho cieľom je propagovať pešiu turistiku ako zdravý a ekologický spôsob objavovania rozmanitej krajiny, kultúr a dedičstva Európy.

Ako sponzor ERA bude mať vaša organizácia príležitosť podporiť nasledujúce iniciatívy:

  1. Údržba a rozvoj chodníkov: ERA spolupracuje so svojimi členskými organizáciami na údržbe a rozvoji turistických chodníkov v celej Európe. Sponzorovaním ERA môžete prispieť k údržbe niektorých z najkrajších a najhistorickejších trás v Európe.
  • Programy pre mládež: ERA ponúka rôzne programy a aktivity na povzbudenie mladých ľudí, aby objavovali prírodu a zapájali sa do prírody. Vaše sponzorstvo môže pomôcť pri podpore zdravého životného štýlu a environmentálneho povedomia ďalšej generácie.
  • Advokácia a politika: ERA sa zasadzuje za politiky, ktoré podporujú pešiu turistiku a trvalo udržateľný cestovný ruch v celej Európe. Sponzorovaním ERA môžete podporiť úsilie o ochranu a zachovanie európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.
  • Networking a podujatia: ERA organizuje podujatia a konferencie pre nadšencov a profesionálov pešej turistiky, aby si vymieňali poznatky a skúsenosti. Vaše sponzorstvo môže pomôcť vytvoriť príležitosti na vytváranie sietí a spoluprácu v rámci turistickej komunity.

Ako sponzor ERA bude vaša organizácia profitovať aj zo zvýšenej viditeľnosti a pozitívnych príležitostí na budovanie značky. Vaše logo bude uvedené na webovej stránke, publikáciách a kanáloch sociálnych médií ERA, čím sa zviditeľní široké publikum nadšencov turistiky a milovníkov outdoorových aktivít v celej Európe.

Podporou ERA bude vaša organizácia hodnotným príspevkom k trvalo udržateľnému cestovnému ruchu a ochrane životného prostredia v Európe.

Pridajte sa k nám a propagujte radosti a výhody pešej turistiky pri zachovaní a ochrane európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Kontaktujte ERA ešte dnes a staňte sa sponzorom!

Pozrite si kontaktné informácie v spodnej časti tejto stránky.