Eurorando 2026

Ore mountains between Germany and Czech Republic. More to follow later.

Stretnutie o chodníkoch v Európe

V Bechine (CzR) sa od 1. do 3. apríla koná Multiplikačné športové podujatie, na ktorom sú výsledky 2-ročného výskumu a zozbierané údaje o turistických a horských chodníkoch v… Čítaj viac

19. LQT v 10. krajine

Prvá certifikácia nového Trailu špičkovej kvality, Best of Europe v Czeck Republic. Certifikát odovzdal dňa 04.12.2019 v Tabore prezident ERA Boris… Čítaj viac