Írsko

Značenie chodníkov je v posledných rokoch intenzívne. Sieť má asi 32 chodníkov a plánuje sa ďalších 5, ktoré poskytujú prístup k širokej škále možností chôdze. Pozrite si napríklad brožúru „Waymarked Ways of Ireland“, ktorú môžete získať zadarmo od Poradného výboru National Waymarked Ways (pozri webovú adresu nižšie).

Väčšina trás má vlastnú mapu a sprievodcu. Krajina sa teraz mapuje v mierke 1:50 000, počnúc obľúbenejšími oblasťami. Medzitým Ordnance Survey ponúka mapy 1: 126 720 pre ďalšie časti.

Člen ERA:

Horolezectvo v Írsku
Írske športové ústredie, Campus National Sports
Blanchardstown
IR - Dublin 15
T: + 353 1 625 1115
F: + 353 1 625 1116
info@mountaineering.ie
www.mountaineering.ie

--------------------

Národný poradný výbor pre Waymarked Ways
Írska športová rada
Námestie Fitzwilliam 21, 
Dublin 2
IRL
T: + 353 1 676 3837
F: + 353 1 676 3847
info@irishsportscouncil.ie
www.walkingireland.ie