ERA obsoja nezakonito vojno v Ukrajini in pozivamo k takojšnjemu koncu vojne.


ERA je bila ustanovljena z vizijo združene in svobodne Evrope v času hladne vojne. ERA je posvečena načelom Sveta Evrope za demokracijo, človekove pravice in pravno državo. ERA ima članske organizacije po vsej Evropi in združuje ljudi v duhu poštene igre in enakih možnosti pri pohodništvu po naših vseevropskih poteh na dolge proge in
EURORANDO. Verjamemo v mirno občestvo ljudi in držav Evrope.

ERA kot krovna organizacija v teh težkih časih malo zmore. Toda naše članske organizacije so dejavne pri pomoči beguncem z vojnega območja in dostavi humanitarnega blaga trpečim prebivalcem Ukrajine. Stojimo tudi z vsemi ljudmi v Rusiji in Belorusiji, ki se zavzemajo za načela demokracije, človekovih pravic in pravne države ter večino in za vse proti tej barbarski vojni in za mir.

Kot organizacija, ki temelji na načelih razumevanja in dobesedne gradnje komunikacijskih poti in mostov razumevanja v Evropi, obsojamo režim, ki je odgovoren za te grozote, vendar še naprej delamo za ljudi in z njimi v vseh državah, ki jih pokrivamo, vključno z Rusijo, v upanje na mir in spravo.