ERA ima status udeleženca pri Svetu Evrope

Evropsko združenje Ramblers (ERA) je 11. oktobra 2022 dobilo status udeleženca pri Svetu Evrope.

O Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij (INVO) Sveta Evrope je predstavniško telo mednarodnih organizacij, ki uživajo participativni status pri Svetu Evrope. Služi kot platforma, kjer lahko civilna družba sodeluje s Svetom Evrope pri doseganju njegovih ciljev. Spodbuja tudi participativno demokracijo, aktivno državljanstvo in svobodo združevanja.

Informacije o dogodkih in novicah s konference MNVO so redno objavljene na spletni strani (www.coe.int/ngo). Naslednje zasedanje konference mednarodnih nevladnih organizacij bo potekalo od 24. do 26. aprila 2023.