Mednarodni dan krajine Sveta Evrope

O Mednarodni dan krajine Sveta Evrope praznujemo vsako leto 20 oktoberje dan odprtja Konvencije Sveta Evrope o krajini za podpis.

»Sporočilo iz Strasbourga«: Pokrajina in zdravje

»Sporočilo iz Strasbourga«: Krajina in zdravje vabi pristojne javne organe in teritorialne akterje, da razmislijo o: pomenu krajine na svetovni ravni kot bistvene sestavine človekovega okolja.

ERA podpira ta mednarodni dan krajine. Člani ERA vabimo, da ta poseben dan obeležimo s kakršnim koli organiziranim sprehodom po njeni prelepi pokrajini in spodbujamo hojo kot telesno aktivnost zdravega načina življenja v naravi.