Postanite član

Organizacije lahko postane član ERA.

obstajajo različne kategorije članstva:

 • Polnopravni člani
 • Pridruženi člani
 • Pridruženi člani
 • Podporni člani
 • Častni člani in predsedniki

Izvleček ustave ERA:

 1. Polnopravni člani so lahko pravne osebe, ki delujejo prostovoljno ali neprofitno. Imajo svoj sedež na ozemlju geografske Evrope in služijo namenom Ustave.
  Ustanovni člani imajo pravico do nadaljevanja.
 2. Pridruženi člani so lahko pridobitno pravne osebe, ki imajo sedež na območju geografske Evrope in služijo namenom Ustave. Ti člani imajo glasovalno pravico le pri določanju članarine.
 3. Pridruženi člani so lahko pravne osebe, ki sprejemajo cilje, določene v ustavi, in imajo sedež izven Evrope. Ti člani imajo glasovalno pravico le pri določanju članarine.
 4. Podporni člani lahko postanejo vse pravne in fizične osebe, ki želijo podpreti cilje ERA. Ti člani nimajo glasovalne pravice. Minimalno članarino potrdi skupščina.
 5. Častni člani lahko postanejo fizične osebe, ki so izkazale izjemne zasluge za koncern ERA.
 6. Častni predsedniki lahko postanejo predsedniki in podpredsedniki društva, ki so z izjemnimi zaslugami pri društvu.
 7. Za članstvo v smislu odstavkov 1-3 je potrebna pisna prijava. Pred sprejemom člana je treba zaslišati članski klub ali klube iste države. O vlogi odloča skupščina po pregledu upravnega odbora.
 8. Podporni člani so sprejeti po pisni vlogi upravnega odbora.
 9. Častne člane in predsednike izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora. Člani lahko upravnemu odboru predlagajo ustrezne osebe.

Če želite postati član ERA, se obrnite na sekretariat ERA. Oglejte si kontaktne podatke na dnu te spletne strani.