Postanite član

Članstvo v ERA ima številne prednosti. Poiščite jih spodaj:

prednosti

 1. Mreženje in čezmejno sodelovanje: ERA omogoča mreženje in čezmejno sodelovanje med svojimi članicami. To organizacijam omogoča, da delijo svoje strokovno znanje, najboljše prakse in vire ter tako spodbujajo sodelovanje in medsebojno podporo.
 2. Izmenjava strokovnega znanja in izkušenj: Organizacije članice ERA imajo dostop do skupnega strokovnega znanja in izkušenj več kot 60 pohodniških organizacij iz več kot 30 evropskih držav. Učijo se lahko iz izkušenj drug drugega in pridobijo dragocene vpoglede v organizacijo in ustvarjanje optimalnih pogojev za pohodne dejavnosti.
 3. Zastopanje pri mednarodnih organizacijah: ERA zastopa interese svojih združenj članic v mednarodnih organizacijah, kot sta Evropska unija in Svet Evrope. S tem zastopanjem imajo organizacije članice glas pri oblikovanju politik in odločitev, ki vplivajo na dejavnosti hoje in pohodništva po Evropi.
 4. Dostop do financiranja in nepovratnih sredstev: ERA razvija in izvaja finančno strategijo, ki lahko vključuje iskanje možnosti financiranja in nepovratnih sredstev. Organizacije članice imajo lahko koristi od teh finančnih pobud, ki podpirajo njihove dejavnosti, projekte in razvoj infrastrukture.
 5. Marketinška in komunikacijska podpora: ERA razvija in izvaja strategijo trženja in komuniciranja, da prispeva k svojemu poslovnemu modelu. Organizacije članice lahko izkoristijo to strategijo s pridobivanjem izpostavljenosti in prepoznavnosti s promocijskimi prizadevanji ERA, kar lahko pomaga privabiti nove člane, udeležence in sponzorje.
 6. Dogodki in aktivnosti: ERA organizira različne dogodke in aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo organizacije članice. Ti vključujejo letno konferenco z delavnicami in generalno skupščino, spletne seminarje o različnih temah, evropski dan hoje in Eurorando (vsakih 5 let). Udeležba na teh dogodkih nudi priložnosti za mreženje in izmenjavo idej z vrstniki.
 7. Certifikat Leading Quality Trails: ERA certificira najboljše pohodniške poti in poti kot Leading Quality Trails – Best of Europe. Organizacije članice si lahko prizadevajo za pridobitev tega certifikata, ki poveča ugled in kakovost njihovih poti ter pritegne več sprehajalcev in turistov.
 8. Promocija e-poti: ERA ima v lasti in promovira 12 E-poti, ki so dolge poti v skupni dolžini 75,000 km po Evropi. Organizacije članice imajo lahko koristi od promocije teh poti, saj privabljajo pohodnike in prispevajo k razvoju trajnostnega turizma v svojih regijah.
 9. Program Walk Leader: ERA izvaja program Walk Leader, ki zagotavlja usposabljanje in certificiranje za posameznike, ki jih zanima vodenje sprehajalnih skupin. Organizacije članice lahko sodelujejo v tem programu, da povečajo svojo sposobnost organiziranja in izvajanja varnih in prijetnih hoje.
 10. Program Aqua Walking: ERA izvaja tudi program Aqua Walking, ki se osredotoča na hojo v vodnem okolju. Organizacije članice lahko sodelujejo v tem programu, da razširijo svojo ponudbo in poskrbijo za širši nabor interesov in preferenc svojih članov.

Na splošno članstvo v ERA pešajočim organizacijam ponuja priložnosti za sodelovanje, izmenjavo znanja, zastopanje in podporo, kar na koncu koristi njihovim lastnim dejavnostim, članom in pešaški skupnosti kot celoti.

Poleg zgoraj omenjenih koristi ERA služi kot forum za ustvarjanje odnosov in odnosov med svojimi organizacijami članicami. Ta vidik ima ključno vlogo pri spodbujanju občutka skupnosti in sodelovanja v sprehajalni skupnosti. Tukaj je nekaj načinov, na katere ERA olajša in izpostavi ta vidik:

 1. Priložnosti za mreženje: ERA ponuja številne priložnosti za mreženje za organizacije članice. Letne konference, delavnice in spletni seminarji, ki jih organizira ERA, združujejo predstavnike organizacij članic, kar jim omogoča povezovanje, izmenjavo izkušenj in vzpostavljanje odnosov. Ti dogodki ustvarjajo platformo za mreženje in vzpostavljanje plodnega sodelovanja med organizacijami iz različnih evropskih držav.
 2. Sodelovanje in deljenje znanja: Z ERA imajo organizacije članice možnost sodelovati in deliti svoje znanje in izkušnje. Z udeležbo na dogodkih in dejavnostih ERA se lahko organizacije učijo druga od druge, izmenjujejo ideje in raziskujejo možnosti za skupne pobude. To sodelovanje krepi odnose med organizacijami članicami in spodbuja podporno in sodelovalno okolje.
 3. Mednarodna izmenjava: ERA združuje pohodne organizacije iz več kot 30 evropskih držav. Ta raznolikost je odlična priložnost za organizacije članice, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah. Z interakcijo z organizacijami iz različnih držav lahko člani pridobijo vpogled v različne kulture hoje, prakse in pristope. Ta izpostavljenost pomaga razširiti njihove perspektive in obogatiti njihove lastne organizacijske dejavnosti.
 4. Občutek skupnosti: Biti del ERA ustvarja občutek pripadnosti in skupnosti med organizacijami članicami. So del večjega kolektiva, ki se ukvarja s promocijo hoje, varovanjem narave in spodbujanjem medsebojnega razumevanja. Ta skupni namen in povezanost prispevata k močni vezi in občutku solidarnosti med člani.
 5. Zagovorništvo in zastopanje: ERA zastopa interese svojih organizacij članic v mednarodnih organizacijah, kot sta Evropska unija in Svet Evrope. To kolektivno zastopanje daje organizacijam članicam enoten glas in platformo za zagovarjanje njihovih skrbi in prednostnih nalog na širši ravni. Krepi odnose med organizacijami članicami s sodelovanjem v smeri skupnih ciljev in skupnih interesov.
 6. Grajenje odnosov prek meja: Poslanstvo ERA poudarja čezmejno sodelovanje ter spoštovanje vrednot in strokovnega znanja organizacij članic. Z aktivnim spodbujanjem čezmejnih pobud in spodbujanjem sodelovanja ERA pomaga graditi odnose, ki presegajo državne meje. Ta vidik spodbuja organizacije članice, da se povezujejo z organizacijami iz različnih držav in sodelujejo pri mednarodnih projektih, krepijo svoje vezi in spodbujajo medkulturno razumevanje.

Če povzamemo, je vloga ERA kot foruma za ustvarjanje odnosov in odnosov med njenimi organizacijami članicami ključni vidik prednosti, ki jih ponuja. Z zagotavljanjem priložnosti za mreženje, omogočanjem sodelovanja in izmenjave znanja, spodbujanjem občutka skupnosti in spodbujanjem mednarodne izmenjave ERA krepi vezi med organizacijami članicami in spodbuja podporno in medsebojno povezano sprehajalno skupnost po vsej Evropi.


Organizacije lahko postanejo člani ERA.

obstajajo različne kategorije članstva:

 • Polnopravni člani
 • Pridruženi člani
 • Pridruženi člani
 • Podporni člani
 • Častni člani in predsedniki

Izvleček ustave ERA:

 1. Polnopravni člani so lahko pravne osebe, ki delujejo prostovoljno ali pa so neprofitne. Imajo svoj sedež na ozemlju geografske Evrope in služijo namenom Ustave. Ustanovni člani imajo pravico do nadaljevanja.
 2. Pridruženi člani so lahko pridobitno pravne osebe, ki imajo sedež na ozemlju geografske Evrope in služijo namenom iz ustave. Ti člani imajo glasovalno pravico le pri določanju članarine.
 3. Pridruženi člani so lahko pravne osebe, ki sprejemajo cilje, določene v ustavi, in imajo sedež izven Evrope. Ti člani imajo glasovalno pravico le pri določanju članarine.
 4. To lahko postanejo vse pravne in fizične osebe, ki želijo podpreti cilje ERA podporni člani. Ti člani nimajo glasovalne pravice. Minimalno članarino potrdi skupščina.
 5. Fizične osebe, ki so opravile izjemne storitve za koncern ERA, lahko postanejo častni člani.
 6. Postanejo lahko predsedniki in podpredsedniki društva, ki so z izjemnimi zaslugami pri društvu častni predsedniki.
 7. Za članstvo v smislu odstavkov 1-3 je potrebna pisna prijava. Pred sprejemom člana je treba zaslišati članski klub ali klube iste države. O vlogi odloča skupščina po pregledu upravnega odbora.
 8. Podporni člani so sprejeti po pisni vlogi upravnega odbora.
 9. Častne člane in predsednike izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora. Člani lahko upravnemu odboru predlagajo ustrezne osebe.

Če želite postati član ERA, se obrnite na sekretariat ERA. Oglejte si kontaktne podatke na dnu te spletne strani.