Zimski sestanek odbora ERA

Srečanje odbora European Ramblers Association (ERA) je potekalo od 22. do 25. februarja 2024 v Mandelieu-la-Napoule v Franciji ob prijazni podpori Centre Expo Congres. Srečanje je pozdravilo vse člane odbora in se osredotočilo na več ključnih področij, vključno s strateškimi načrti, financami in posodobitvami projektov.

1. Strateško načrtovanje: Upravni odbor je pregledal strateške načrte ERA za leto 2024 in opredelil področja, ki potrebujejo pozornost, kot so financiranje, sodelovanje članov in čezmejne dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, da trenutno stanje ni v celoti usklajeno s ključnimi kazalniki uspešnosti za leto 2024.

2. Finančni pregled: Finančne razprave so zajemale finančni pregled za leto 2023 in projekcije za obdobje 2024–2028. Upravni odbor je poudaril potrebo po zagotovitvi dodatnih 5,000 EUR za proračun za leto 2024 in razpravljal o različnih strategijah, vključno z množičnim financiranjem in posebnimi donacijami.

3. Delovne skupine in projekti: Zagotovljene so bile posodobitve različnih delovnih skupin in projektov, vključno z LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), evropskimi pohodniškimi dogodki in zaščito oznak. Upravni odbor je razpravljal tudi o sodelovanju v več projektih, ki jih financira EU, in potrebi po napredku pri pobudi Green Trails.

4. Organizacije članice: Upravni odbor je nagovoril potencialne nove člane iz Irske, Romunije in Albanije. Pripravljen je bil vprašalnik za članske organizacije, ki bo razdeljen na prihajajočem spomladanskem spletnem seminarju ERA »Širitev posameznih članov v članskih organizacijah«.

5. Dogodki in sporočila: Razpravljali so o načrtih za Evropski dan hoje 2024 s predlogi gesel za prihodnja leta. Poleg tega so bile objavljene posodobitve spletnih seminarjev in konferenc ERA, vključno s temami jesenskih spletnih seminarjev in koncepti za prihodnje dogodke.

6. Partnerstva in sodelovanja: Podpisana je bila pogodba z organizacijo International Aqua Walking (IAW), da se zagotovijo stalne igre hoje po vodi in razširi ta naraščajoča dejavnost med člani ERA. Upravni odbor je tudi poudaril pomen stalnega sodelovanja in prihodnjih angažmajev.

Podpisana pogodba med ERA in IAW
Prvi v vrsti, z leve: Arnaud Fantapié (predsednik IAW), Boris Mićići (predsednik ERA)
Druga surovina, z leve – člani odbora ERA: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Srečanje se je zaključilo z načrtovanjem prihodnjih sestankov odbora in razpravami o dodatnih temah, kot je zastopanost ERA na festivalih in morebitno sodelovanje z mrežo Mediterranean Trails.