Izredna skupščina

Izredna skupščina je bila sklicana preko spleta 14. februarja 2024 zaradi pisne zahteve za sklic izredne skupščine ¼ polnopravnih članov ERA glede ponovne potrditve statuta ERA.

Davčni urad v Nemčiji, Kassel, je ERA obvestil, da nekatere izjave v naši ustavi niso v skladu s pravili za podelitev statusa dobrodelne organizacije. Predlagali so spremembo, ki jo je ERA pripravila skupaj z nemškim davčnim svetovalcem.

    Predlog dopolnitve ustave ERA se je nanašal neposredno na ustavo v njeni pravno zavezujoči (nemški) različici, kot je bila predložena nemškemu registrskemu sodišču. Te spremembe so se ustrezno odrazile tudi v prevodih v druga dva jezika.

    Urad ERA pričakuje registracijo potrjene posodobljene ustave v naslednjih tednih. Zapisnik izredne skupščine so na voljo tukaj.