Stopite v naravo:
ERA je v ospredju spodbujanja hoje in ohranjanja narave po Evropi:


Board

Delovne skupine

Revizor

člani

Dokumenti za prenos

Fundacija


Statistika


Arhiv

ERA, ustanovljena leta 1969 v Nemčiji, je igrala ključno vlogo pri oblikovanju pokrajine za sprehajanje in rekreacijo na prostem v Evropi. Sprva ustanovljena kot povezovalna sila, se je razvila v vplivno krovno organizacijo, ki jo sestavlja okoli 60 članskih pohodniških organizacij iz približno 30 evropskih držav. V preteklih letih se je poslanstvo ERA osredotočalo na spodbujanje mreženja in čezmejnega sodelovanja med svojimi člani.

Združenje se vseskozi zavzema za hojo kot rekreativno dejavnost, pri čemer poudarja njene prednosti pri povezovanju z naravo in kulturo po vsej celini. Zaveza ERA k spoštljivi obravnavi, strokovnemu znanju in skupnim vrednotam je bila očitna pri vseh zadevah, povezanih s sprehodi in rekreacijo na prostem.

Eden ključnih dosežkov ERA je bila aktivna vloga, ki jo ima pri oblikovanju in označevanju evropskih poti na dolge razdalje. Z varovanjem in ohranjanjem teh poti, kot tudi drugih mednarodnih poti, društvo zagotavlja njihov nadaljnji obstoj in dostopnost. Ta predanost odraža zavezanost ERA k izboljšanju kakovosti pohodniških izkušenj za domačine in turiste.

Osrednji cilji ERA, vključno s spodbujanjem dejavnosti hoje in plezanja, vzbujanjem občutka odgovornosti do podeželja in okolja ter varovanjem tradicij, povezanih s prečkanjem meja v evropskih državah, poudarjajo večplasten pristop združenja. S skupnimi prizadevanji in izmenjavo najboljših praks je ERA znatno prispevala k napredku pravic hoje in ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Če povzamemo, zgodovinski razvoj ERA od njene ustanovitve leta 1969 poudarja njen razvoj v vidnega zagovornika hoje kot rekreativne dejavnosti v Evropi. Njegov večplastni pristop, skupna prizadevanja in predanost ohranjanju kulturne dediščine so postavili ERA kot povezovalno silo, ki izboljšuje izkušnje hoje in spodbuja čezmejno sodelovanje po vsej celini.


European Ramblers' Association (ERA) je ugledna in vplivna krovna organizacija ustanovljeno v Nemčiji leta 1969. Vsebuje približno 60 članskih pohodniških organizacij iz približno 30 evropskih držav, ERA je povezovalna sila, ki zagovarja in promovira hojo kot rekreacijsko dejavnost in način povezovanja z naravo in kulturo po vsej celini.

S članstvom, ki šteje približno 3 milijone posameznih članov, ERA predstavlja raznoliko in obsežno mrežo posameznikov, ki so navdušeni nad hojo, pohodništvom in plezanjem. Člani društva imajo bogate izkušnje z organizacijo in omogočanjem pohodniških aktivnosti, številne organizacije članice pa se ponašajo z več kot stoletno zgodovino, nekatere celo več kot 150-letno.

ERA Poslanstvo je osredotočen na spodbujanje mreženja in čezmejnega sodelovanja med svojimi članicami. Združenje daje velik poudarek zagotavljanju spoštljive obravnave, strokovnega znanja in skupnih vrednot pri vseh zadevah, povezanih s sprehodi in rekreacijo v naravi. S skupnimi prizadevanji in izmenjavo najboljših praks si ERA prizadeva izboljšati kakovost pohodniških izkušenj za domačine in turiste.

O Vizija ERA naj bi bila splošno priznana po vsej Evropi kot najpomembnejši strokovnjak za vsa vprašanja, povezana s hojo, in si pridobila sloves ustreznega, proaktivnega in verodostojnega partnerja. Z aktivnim sodelovanjem z različnimi deležniki, vključno z vladami, mednarodnimi organizacijami in kolegi zagovorniškimi skupinami, želi ERA znatno prispevati k promociji in ohranjanju sprehajalnih poti, kulturne dediščine in naravnega okolja.

O temeljni predmeti ERA zajema vrsto bistvenih ciljev. Ti vključujejo spodbujanje pohodništva in plezanja ob hkratnem vzbujanju občutka odgovornosti in skrbi za podeželje in okolje. ERA prevzame aktivno vlogo pri ustvarjanju in označevanju evropskih poti na dolge razdalje, varuje te poti, pa tudi druge mednarodne poti, da zagotovi njihov nadaljnji obstoj in dostopnost.

Drugi ključni poudarek ERA je varovanje in spodbujanje pravic in tradicij, povezanih s prehajanjem meja v evropskih državah, torej ohranjanje evropske kulturne dediščine. Društvo si prizadeva tudi za ohranjanje pravica dostopa na vso zemljo, pri čemer je poudaril, da ta cilj ne bi smel ogroziti varstvo naravnega okolja.

Zaveza ERA medsebojnemu razumevanju in kulturni izmenjavi je očitna v njenih prizadevanjih za krepijo vezi med ljudmi s hojo in druženjem z naravo. Poleg tega združenje zastopa interese svojih združenj članic v mednarodnih organizacijah tako kot Evropska unija in Svet Evrope zagotavlja, da se hoja in dejavnosti na prostem upoštevajo v ustreznih političnih razpravah in odločitvah.

Nazadnje si ERA prizadeva ozaveščati o pomen telesne dejavnosti, zlasti hoja, pri ohranjanju zdravega načina življenja. Z zagovarjanjem prednosti hoje in spodbujanjem telesne dejavnosti združenje aktivno prispeva k blaginji posameznikov in skupnosti po Evropi.

Na splošno ima Evropsko združenje Ramblers ključno vlogo pri zagovarjanju hoje, spodbujanju sodelovanja med pohodniškimi organizacijami in ohranjanju raznolike naravne in kulturne dediščine Evrope. S svojim neutrudnim prizadevanjem ERA še naprej navdihuje nešteto posameznikov, da raziskujejo lepoto na prostem, vzpostavljajo povezave z naravo in cenijo vrednost telesne dejavnosti v svojem življenju.