Pravilniki

ERA je po potrebi pripravila izjave, politike in načela o različnih temah.

EUMA in ERA skupno stališče o gozdarski strategiji EU (2022).

Odprite evropsko naravno okolje:
Dostop do narave – resolucija (2016)

Kako označiti sprehajalne poti:
Splošna načela za označevanje poti (2015)

Zakaj je pomembno imeti izobražene vodje sprehodov:  
Marcoussisova deklaracija (2005)

Kako se obnašati v naravi: 
Evropski kodeks dobre hoje (2002)

Zgodovinski dokumenti:

Kaj ERA meni o javnem dostopu do narave: 
Okrepite pravice javnega dostopa za sprehajalce v Evropi! (1999)