Potrdilo o e-poti

evropske poti na dolge razdalje gredo med evropskimi državami – od Severnega rta do Krete in od Atlantika do Karpatov in Črnega morja. Obstaja 12 E-poti, ki nosijo ime od E1 do E12.

ERA skuša spodbujati sprehajalce, da uporabljajo E-poti za krepitev medsebojnega razumevanja med ljudmi. ERA želi spodbuditi kulturno izmenjavo, razviti razumevanje različnih okolij, povečati poznavanje podeželja in ljudi, ki tam živijo.

ERA nagrajuje sprehajalce, ki so E-poti uporabljali na izjemen način. ERA ima dva posebna certifikata:

Potrdilo o e-poti 1

Merila: 

· Ista E-pot v 3 različnih državah   
· V vsaki od 3 držav 50 km hoje po poti  
· Zaključen mora biti v največ 3 zaporednih letih

Potrdilo o e-poti 2

Merila:  

· Najmanj 6 različnih E-poti  
· Po vsaki E-poti najmanj 20 km hoje   
· Zaključen mora biti v največ 3 zaporednih letih

Sprehajalec mora dokumentacijo predložiti svoji članski organizaciji (članu ERA). Po preverjanju organizacija zaprosi ERA za certifikat. Podpisano potrdilo se pošlje nazaj organizaciji ERA. S tem ima organizacija članica ERA možnost podeliti certifikat na posebnem dogodku ali srečanju in motivirati druge ljudi za hojo po E-poteh.


ERA vsem sprehajalcem želi veliko uspešnih kilometrov po Evropi.