Okvir za vodnik po hoji/usposabljanje voditeljev

Usposabljanje sprehajalnih vodnikov v Evropskem združenju sprehajalcev (ERA)

Kot je navedeno v. \ T "Marcoussisova deklaracija" od maja 2005 je potreben skupni evropski standard za usposabljanje sprehajalnih vodnikov. 


1. Zakaj potrebujemo usposobljeno usposabljanje?

Razgibavanje je dejavnost, ki v okviru želje po odkrivanju in razumevanju naravnega in človeškega okolja ustvarja strast do sodelovanja v ozračju dobre volje. Zabava, ki zahteva vzdržljivost, razmetavanje zahteva minimalno znanje in pripravo v zameno za maksimalno užitka in varnosti. V družbenem kontekstu je nujno, da se njegovi organizatorji zanašajo na vodje, ki so tako kompetentni kot usposobljeni. Obvladovanje neumnosti med drugim zahteva spoštovanje določenih pravil.

 • Podrobno seznaniti s potjo, vremenskimi razmerami in morebitnimi posebnimi vidiki izbranega okolja.
 • Pripraviti se s presojo fizične pripravljenosti zabave, urnika in s pridobivanjem znanja o terenu, ki ga je treba prečkati.
 • Zagotoviti si pravo opremo za zagotovitev zaščite in varnosti za zabavo.
 • Delovati na ustrezen način, ki prihrani trud, z zavedanjem možnih tveganj in spoštovanjem okolice.
 • Prilagoditi se spreminjajočim se razmeram, sposobnostim stranke, spremembam poti in vedeti, kdaj se vrniti, če se razmere poslabšajo.

Da bi se odzvali na te zahteve, je usposabljanje voditeljev absolutno nujno. Program usposabljanja s skupnim jedrom v vsaki državi se mora razvijati v smeri ustrezne ravni usposobljenosti za vodenje in organizacijo klepetanja kot dejavnosti. Vsak program mora torej vsebovati tri elemente:

 • Tehnična znanja
 • Socialne spretnosti
 • Spoštovanje okolja in kulturne dediščine

Užitek v klepetu je zagotovljen s spoštovanjem določenih pravil, kontekst družbene skupine pa je najboljše okolje, v katerem lahko k temu prispevamo s temeljito organizacijo dejavnosti in kakovostnim vodenjem.


2. Usposabljanje sprehajalnih vodnikov / Vodnikov po zavarovanih naravnih območjih  

Usposabljanje vodnikov za hojo je pomemben sestavni del prizadevanj za optimizacijo in zagotavljanje kakovosti vodenih sprehodov. V zvezi s temami »sprehodi v naravi in ​​krajevna zgodovina/geografija« je osnova za skupen pester sprehod. Kaj bi sprehajalec rad izvedel o naravi in ​​kulturi, mu posredujejo na vodenih ekskurzijah, ki jih organizirajo sprehajalna društva po Evropi. Zato je usposabljanje sprehajalnih vodnikov osrednja točka tudi za Evropsko združenje pohodnikov (ERA).


3. Cilji

Usposabljanje sprehajalnih vodnikov se ukvarja z glavnimi nalogami sprehajalnih združenj: navdušiti ljudi za hojo in jih seznaniti s kulturnimi in razglednimi posebnostmi naših dežel. Cilj teh tečajev je usposabljanje zainteresiranih članov kluba, pa tudi nečlanov, za sprehajalne vodnike in certificirane vodnike po zavarovanih naravnih območjih, ki lahko svoje znanje s področja narave, kulture in sprehajalne tematike prenašajo med seboj. vodeni sprehodi, ki jih organizirajo lokalne podružnice sprehajalnih društev ali drugi. Cilj teh sprehodov je združiti telesno vadbo, čutne zaznave ter občutke in občutke v popolno izkušnjo hoje.


4. Kakšno znanje za hojo mora imeti sprehajalni vodnik?

Načela: Naloga sprehajalnega vodnika/vodiča po zavarovanih naravnih območjih sprehajalnih društev je samostojno organiziranje sprehodov, njihovo izvajanje s skupinami in skrb za udeležence. naravnih območij prenaša svoje znanje o skladnosti narave, kulture in zgodovine podeželja in njegovih prebivalcev. Opozarja na potrebo po varovanju narave in možnih praktičnih ukrepih. Pogoji za sprejem na usposabljanje so:

 • 18 let
 • Dokazilo o obvezni udeležbi na tečaju prve pomoči (ki ne traja več kot tri leta)
 • Fizična pripravljenost za udeležbo na treningu
  • Pogoj za udeležbo na izobraževalnih dogodkih (Shodi)

Teme usposabljanja

Dnevni sprehod / vodeni ogledi: Priprava, izvedba in spremljanje dnevnih sprehodov / vodenih ogledov
Okoljske izkušnje, načrtovanje sprehoda, usmerjeno v ciljno skupino

Večdnevni sprehod: Načrtovanje in priprava, koncept
Organizacija in realizacija, spremljanje
vaje
Načrtovanje peš ture: Definicija poti, razdalja poti, izračun časa hoje, načrtovanje napredka dnevnih sprehodov
Previdnost za zdravje
Prehrana, stanje, oblačila in prva pomoč za sprehajalce, obnašanje v nujnih primerih
Usposabljanje za varnost
oprema
Komunikacija in didaktika vodenja: retorika, svoboda govora, učinkovita uporaba orodij: zemljevidi, kompas, GPS.
Zemljevid hoje/zemljevid prostega časa: struktura in vsebina, interpretacija in ravnanje.
Osnovne konstrukcijske zahteve za oblike terena
Obnašanje na odprtem terenu, meteorologija
Naloge sprehajalnega vodnika, pravna in odgovorna vprašanja, potovalno pravo, zavarovanje za tuje države
Vprašanja upravljanja, izračuni in davki
Človeštvo – kultura – krajina: Geneza in geologija, podnebje in razvoj vegetacije, kmetijstvo in gozdarstvo, oblike gospodarjenja s podeželjem, trajnostna raba tal, zahtevki za izkoriščanje, družbene zahteve
Razvoj regionalnega gospodarstva (obrtje, industrija, promet, storitve)
Turizem
Osnovne informacije o regionalni zgodovini, razvoju kulturne krajine (stavbe, arhitekturni slogi)

Naravnozgodovinska osnova regije: Življenjski prostori in njihov pomen za rastline in živali, ekološki sistemi regije
Človeštvo – kultura – krajina: regionalne kulture, regionalna folklora, osnove ohranjanja, regionalni in nadregionalni modeli, kategorije zavarovanih območij, naravovarstvene pogodbe, programi za kulturne krajine, trajnostna krajina in regionalni razvoj
Turizem: Kaj je turizem? Kako deluje? Trženje turizma, marchantizacija sprehajalnih aranžmajev, možnosti sodelovanja
Komunikacija: Uvod, osnova in teorija komuniciranja, oblike komuniciranja, zavestna in nezavedna komunikacija, komunikacijske motnje, govorne in dihalne tehnike, govorica telesa za sprehajalne vodnike
Praktične vaje za timsko delo in igranje vlog
Narava in pustolovska pedagogika: Osnove pedagogike narave in pustolovščine, narava kot kraj ekološke vzgoje. Spoštovanje pokrajine, karakterizacija različnih ciljnih skupin, osnovni nasveti za vodenje v naravi
Načrtovanje vodenih ogledov, prepoznavanje in predstavitev naravnih fenomenov
Pustolovsko naravnana predstavitev pokrajine
Zaključna razprava o pustolovski pedagogiki
Razprava o domači nalogi, ki je spremljala tečaj
Pisni izpit
Rešitev vprašanj na vprašalniku (več možnosti): Izdelava pohoda z opisom in sporočilom za javnost
Praktični izpit: Zaključna sprehajalna tura s kratkimi predavanji udeležencev o pripravljenih temah.

Organizacije za usposabljanje

Za možnosti usposabljanja v vaši državi, se obrnite na vašo lokalno organizacijo za hojo za več informacij.