Projekt zelenih poti ERA

Projekt trajnostnega pohodništva ERA: Utiranje poti za bolj zelen jutri

Dobrodošli v ERA-jevem projektu trajnostnega pohodništva, vizionarski pobudi, namenjeni preoblikovanju prihodnosti pohodništva v Evropi. V Evropskem združenju Ramblers (ERA) verjamemo, da bi morala naša ljubezen do narave iti z roko v roki z našo odgovornostjo do varovanja okolja, slavljenja različnih kultur in opolnomočenja lokalnih skupnosti. Ta projekt predstavlja našo predanost doseganju teh ciljev.

Please note that everything right now are ideas and are in Draft, as we want to discuss the Way Ahead with our member organisations and relevant stakeholders, before we move on.

Naša vizija

Naša vizija je preprosta, a močna: ustvariti trajnostno pohodniško izkušnjo, ki pozitivno vpliva na naravo, kulturo in skupnosti. Predstavljamo si Evropo, kjer je vsaka pohodniška pot koridor ekološkega ohranjanja, pot do kulturnega spoštovanja in vir socialno-ekonomske vitalnosti.

Sistem certificiranja Green Trail

Osrednji del našega projekta je razvoj sistema certificiranja Green Trail. Ta sistem bo vzpostavil priznan standard za trajnostne pohodniške poti. Pohodnikom bo zagotavljal zanesljive informacije o poteh, promoviral okolju prijazne prakse in spodbujal odgovorno vedenje.

Načrt za projekt

ERA namerava izvesti projekt s 3-mesečnim predprojektom v prvi polovici leta 2024, ki mu bo sledil polletni projektni načrt v drugi polovici leta 2024.

Predprojekt
Zakonito vzpostavite ERA Green Trails in oblikujte namensko ekipo za opredelitev vlog in odgovornosti. Raziščite in sprožite financiranje, da zagotovite začetna sredstva in razvijete celovit načrt za certifikacijsko platformo. Hkrati začnite razprave o merilih trajnosti za vodenje ocenjevanja poti.

Polletni načrt projekta
Pobuda ERA Green Trails naj bi bila izvedena v šestih mesecih, pri čemer bi vključevala zainteresirane strani, preučevala obstoječe certifikate, razvijala konceptualni okvir, začela komunikacijsko strategijo in ocenila izvedljivost integracije z Leading Quality Trails (LQT). Pričakovani rezultati vključujejo ozaveščenost zainteresiranih strani, načrt projekta, komunikacijski načrt in vpogled v izvedljivost integracije LQT. Naslednji koraki vključujejo nadaljevanje glavnega projekta, vključevanje povratnih informacij, prilagajanje strategij in zagotavljanje usklajenosti z deležniki in predpisi.

Sodelujte

Pri tem projektu ne gre samo za ERA; gre za vse nas, ki imamo radi na prostem. Vabimo vas, ljubitelje narave, ljubitelje narave in zagovornike odgovornega turizma, da se nam pridružite na tem transformativnem potovanju.

Spremljajte novosti in priložnosti za sodelovanje. Skupaj lahko ustvarimo trajnostno prihodnost, kjer bodo evropske pohodniške poti ohranjene, kulture slavljene in skupnosti uspevajo.

Pomoč strankam

Če imate vprašanja ali želite izvedeti več o projektu, vas prosimo, da nas kontaktirate na secretariat@era-ewv-ferp.com

Pridružite se nam pri ustvarjanju sprememb. Skupaj utrjmo pot do bolj zelenega jutri.Preberite več

Turizem na prostem v Evropi je priljubljen in naraščajoč trend. Številne popotnike pritegnejo raznolike evropske pokrajine, bogata kulturna dediščina in možnosti za dejavnosti na prostem.

Evropa ponuja široko paleto možnosti za turizem na prostem, vključno s pohodništvom, kolesarjenjem, smučanjem, opazovanjem divjih živali in pustolovskimi športi.

Vse več je tudi zanimanja za trajnostni in okolju prijazen turizem, ki pogosto vključuje aktivnosti na prostem. Popotniki iščejo izkušnje, ki jim omogočajo povezavo z naravo, zmanjšanje vpliva na okolje in podporo lokalnim skupnostim.

Čeprav zunanji turizem prinaša številne prednosti, kot so gospodarska rast, kulturna izmenjava in spoštovanje narave, lahko predstavlja tudi določene izzive.

Tukaj je nekaj težav, povezanih z naraščajočim turizmom na prostem:

1. Okoljski udarec: Pritok turistov lahko obremeni občutljive ekosisteme in naravne vire. Dejavnosti, kot so pohodništvo, kampiranje in terenska vožnja, lahko povzročijo degradacijo habitata, erozijo prsti, onesnaženje in vznemirjanje divjih živali.

2. Prenatrpanost: Priljubljene destinacije na prostem lahko postanejo prenatrpane, zlasti v največji sezoni, kar povzroči zastoje, dolge čakalne vrste in zmanjšano izkušnjo obiskovalcev. Prenatrpanost lahko poveča tudi hrup, smetenje in konflikte med turisti in lokalnimi skupnostmi.

3. Infrastrukturni napor: Hitra rast turizma lahko obremeni obstoječo infrastrukturo, vključno s transportnimi sistemi, nastanitvami in objekti, kot so sanitarije in ravnanje z odpadki. Nezadostna infrastruktura lahko povzroči neustrezne storitve in poslabšanje splošne izkušnje obiskovalcev.

4. Kulturni vplivi: Neupravljana rast turizma lahko privede do poblagovljenja lokalnih kultur, erozije tradicionalnih praks in izgube avtentičnosti. Lokalne skupnosti se lahko soočajo z izzivi, kot so višji življenjski stroški, spremembe v tradicionalnih poklicih in spori glede virov.

5. Pretiran turizem: Določene priljubljene destinacije lahko trpijo zaradi prekomernega turizma, kjer samo število obiskovalcev presega nosilno zmogljivost območja. To lahko povzroči zvišanje cen, poslabšanje lokalne infrastrukture in negativen vpliv na kakovost življenja prebivalcev.

6. Netrajnostne prakse: Nekateri turisti se lahko vključijo v netrajnostne prakse, kot so puščanje odpadkov, poškodovanje flore in favne ali vključevanje v nezakonite dejavnosti. Neozaveščenost in neodgovorno ravnanje imata lahko dolgotrajne negativne posledice za okolje in lokalne skupnosti.

V središču poslanstva ERA je zagovarjanje trajnostnih turističnih praks na prostem.

Zaveza ERA k trajnostnemu razvoju poti ponuja pohodnikom neprimerljive priložnosti, da se potopijo v najbolj osupljive naravne čudeže celine.

ERA verjame, da je znanje ključ do spodbujanja odgovornih pohodniških praks. Aktivno se vključujemo v izobraževalne pobude, organiziramo delavnice, izobraževanja in kampanje ozaveščanja.

ERA priznava, da se nobena posamezna organizacija ne more sama spopasti z izzivi trajnostnega turizma na prostem. S spodbujanjem sodelovanja in partnerstev želi združenje združevati včlanjene organizacije, turistične organizacije, okoljevarstvene skupine in državne organe. Z deljenim strokovnim znanjem in viri ERA poveča svoj vpliv in prispeva k razvoju kohezivnih in trajnostnih turističnih politik in pobud po vsej Evropi.

ERA in organizacije članice lahko igrajo pomembno vlogo pri reševanju težav, povezanih z naraščajočim turizmom na prostem v Evropi.

Evropski zeleni dogovor je pomemben za izzive in cilje, povezane s turizmom na prostem v Evropi. Zeleni dogovor je obsežen časovni načrt in niz političnih pobud, ki jih je uvedla Evropska unija (EU) za obravnavanje podnebnih sprememb, spodbujanje trajnosti in prehod na bolj zeleno gospodarstvo. Z usklajevanjem naših dejavnosti s cilji in načeli Evropskega zelenega dogovora lahko ERA okrepi svojo vlogo pri spodbujanju trajnostnega turizma na prostem in prispeva k širšim trajnostnim ciljem, ki si jih je zastavila EU.

ERA lahko vzpostavi smernice za poti in programe certificiranja, ki spodbujajo trajnostni razvoj in upravljanje poti. Te smernice lahko zajemajo vidike, kot so načrtovanje poti, označevanje poti, nadzor erozije, ravnanje z odpadki in varnostni ukrepi. Programi certificiranja lahko prepoznajo in spodbujajo poti, ki se držijo trajnostnih praks, kar pohodnikom zagotavlja odgovorne in dobro vzdrževane poti.

Sistem certificiranja, ki ga je razvila ERA, bi lahko vključeval sistem ocenjevanja ali označevanja, ki označuje raven upoštevanja teh meril za vsako pot. Poti, ki ustrezajo vnaprej določenemu naboru standardov, bi lahko ERA prejela certifikat ali oznako, kar kaže na njihovo zavezanost trajnostnemu pohodništvu in odgovornemu turizmu na prostem. Postopek certificiranja lahko vključuje samoocenjevanje s strani upraviteljev poti, inšpekcijske preglede s strani predstavnikov ERA in periodična ocenjevanja za zagotovitev stalne skladnosti.