Projekt Erasmus+

Izboljšanje dobrega upravljanja plezanja in alpinizma v Evropi

Predsedstvo je sklenilo sporazum s partnerjem Evropsko zvezo planinskih zvez (EUMA) in postalo partner v projektu ERASMUS+ »Izboljšanje dobrega upravljanja plezanja in alpinizma v Evropi«, skupaj s Češko planinsko zvezo (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska zveza Slovenije (članica ERA), Makedonska gorska športna zveza (članica ERA) in Karlova univerza v Pragi. Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti in implementirati načela dobrega upravljanja v pohodništvu, alpinizmu in plezalnih športih na evropski ravni. Kot temeljni okvir za plezalno in alpinistično infrastrukturo v Evropi so bila opredeljena 3 ključna vprašanja (planinske koče, planinske poti in plezališča). Projekt je imel tri zaporedne faze: začetno, strateško in izvedbeno fazo.
Projekt je trajal 3 leta in ERA je bila zastopana s svojimi strokovnjaki pri vsakem ključnem vprašanju.

Projekt je ustvaril mehanizme za izvajanje načel dobrega upravljanja ne samo znotraj EUMA same, temveč tudi s prenosom načel dobrega upravljanja na njene člane. V okviru glavnega cilja se je projekt osredotočil predvsem na sledenje načelom dobrega upravljanja, ki se bodo izvajala:

 • jasno opredelitev ciljev in strateškega načrta EUMA
 • opredelitev deležnikov, njihovih vlog in načinov njihovega vključevanja
 • vzpostavitev struktur komuniciranja, odločanja in izvajanja strateškega načrta EUMA
 • vzpostavitev evropskih etičnih kodeksov, priporočil, primerov dobre prakse in standardov za izbrana vprašanja

Implementacija izbranih načel dobrega upravljanja je bila dosežena z naslednjimi delnimi cilji:

 • analizirati stanje tehnike za 3 vnaprej določena vprašanja z razmislekom o izbranih načelih dobrega upravljanja (zainteresirane strani, komunikacija itd.)
 • na podlagi analize opredelijo strateški koncept, strukturo in mehanizme, kako naj EUMA deluje v sodelovanju s svojimi članicami
 • izvajati začetne in multiplikacijske dejavnosti, s katerimi se začne strateški koncept EUMA

Spomladi 2022 so bili organizirani Multiplier Sport Events, na katerih so se s strokovnjaki iz cele Evrope razpravljali o glavnih temah.

MSE Trails: 1.-3. april 2022, Bechyně, Češka republika
29 udeležencev iz 13 držav je razpravljalo:

 • Opredelitev poti
 • Splošne smernice za označevanje poti
 • Oznake poti v Evropi (brošura)
 • Via Ferratas in zavarovane poti
 • Prihodnja evropska strategija poti
 • Upravljanje poti
 • Pravni status poti
 • Podatkovna baza poti
 • Praktična ekskurzija: Vodilna kakovostna pot-Best of Europe & Via ferrata


MSE Rock Areas: 8. – 10. april 2022, Osp, Slovenija
31 udeležencev iz 10 držav

 • Etični kodeks
 • "Naredi" in "Ne" na vijakih
 • Najden evropski vijak
 • Upravljanje plezališča
 • Prihodnja evropska strategija plezanja
 • Težave plezališč
 • Ponovno zavijanje
 • Standardi tečaja
 • Prihodnji format


MSE Huts: 1. – 2. maj 2022, Skopje, S. Makedonija (skupaj z GA EUMA)
26 udeležencev se je zbralo, da bi razpravljali o glavnih ciljih, kot so:

 • predstaviti rezultate WG huts/Erasmus+
 • prikazati možnosti reševanja okoljskih problemov na kočah
 • mreženje med društvi pri vprašanjih s kočami
 • predstavljati si veliko pravilo, ki ga imajo koče pri turističnih in varstvenih vprašanjih

Celoten projekt se konča do 31. decembra 2022. Koraki za dokončanje projekta so bili izvedeni 2. decembra 2022 v Münchnu:

 • vključiti povratne informacije MSE
 • določiti ukrepe za strategijo
 • za dokončanje definicij
 • za izgradnjo nove baze podatkov
 • objaviti rezultate

Delovna skupina: POTI

Eden od pomembnih rezultatov tega projekta v okviru delovne skupine »poti« je bila brošura o označevanju poti z naslovom »Označevanje poti v Evropi«, referenčna knjiga o tem, kako poteka označevanje poti v Evropi. Brošura vključuje opis 44 sistemov označevanja poti v 34 evropskih državah in poleg tega še pregledno tabelo z znaki po Evropi. Knjiga je ustvarjena za sprehajalce, ki se odločijo hoditi po neznani deželi in razumeti znake in smerokaze, ki naj bi jih varno pripeljali do cilja.

Za posodobitve in izboljšave pls. kontakt: secretariat@era-ewv-ferp.com


Odbora EUMA in ERA se bosta sestala v začetku leta 2023, da bi razpravljala o nadaljnji poti izvajanja.