projekti

08-03-2024

 • CONNECT (Povezovanje športov na prostem in zavarovanih območij v Evropi)
  Vodja: Evropska mreža športov na prostem (ENOS)
  ERA: polnopravni partner
 • E-POTI (E-poti: Povezujemo Evropo)
  Vodja: Pohodniški klub “TARA” Planinske zveze Srbije
  ERA: polnopravni partner
 • POT (Vključevanje mladih v pohodniške in družabne dejavnosti skozi sooblikovanje)
  Vodja: Trekkify
  ERA: pridruženi partner
 • POTI (Odgovorna splošna raba poti skozi okvir za evropski standard)
  Vodja: Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP)
  ERA: polnopravni partner

Nobeden od projektov, navedenih pod 06-03-2023, ni bil izveden.

06-03-2023

Med 9. in 12. februarjem 2023 je v Strasbourgu (F) potekala seja odbora ERA.
Upravni odbor ERA se je strinjal, da postane partner v naslednjih projektih:

 • Co-Trek – Vključevanje mladih v pohodništvo in družabne dejavnosti skozi sooblikovanje (z vodstvom Trekkifyja) – vključevanje mladih v skupne projekte z odraslimi

  Cilj je združiti različne akterje v skupni zasnovi: zveze in mlade, ki se združijo, da bi našli skupne rešitve. Poleg tega bo potreba po vključevanju mladih generacij v projekt dosežena tako, da bosta v konzorciju dve organizaciji (iz Španije in Litve), ki neposredno delata z mladimi.
  ERA bo pripravila vprašalnik o mladih v naših MO. Projekt bo vlagal predvsem v raziskave, zakaj v ERA nimamo mladih, kakšni so pogoji za mlade.
  Življenjepis, ki zadeva mlade, se lahko razvije z zainteresiranimi ERA MO v prihodnosti z lastnimi projekti, z večjimi proračuni.

  Status: pripravljalna faza za prijavo

 • Projekt Inclusive Hiking (z vodstvom EUMA) – smernice in posebni pohodi za invalide

  Namen tega projekta je okrepiti razvoj telesne dejavnosti kot sredstva za celovito rast sodelovanja, sprostitve, rekreacije, zabave, učenja in socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami. Nekatere organizacije ERA imajo tudi izkušnje z invalidi. Rezultati projektov so: Inkluzivni pohodniški vodnik, 12 inkluzivnih pohodov, Dobrodelna akcija.

  Status: pripravljalna faza za prijavo

Projekti organizacij članic ERA, so lahko v sinergiji s projekti ERA:

 • Izboljšanje dostopnosti gozdnih in obalnih pohodniških poti za različne družbene skupine (Dostopne pohodniške poti)
  Cilj projekta je izboljšati dostopnost baltskih pohodniških poti – Obalne pohodniške poti in Gozdne poti – za različne družbene skupine z uvedbo dostopnosti in vključujočih tržnih rešitev na območju obeh poti, v Latviji in Estoniji. Različne skupine so: starejši, družine z majhnimi otroki, invalidi, tujci (z jezikovnimi in medkulturnimi ovirami, šoloobvezna mladina).
  Partnerji: estonske in latvijske turistične organizacije, regije, občine

26-11-2022:

ERA in naše organizacije članice začenjajo vrsto projektov v okviru Strateški načrti ERA.

Spodnji dokument je do nadaljnjega osnova za delo ERA s projekti, ki se lahko začnejo leta 2023:

To so lahko možni projekti: