Mission

ERA izvaja mreženje in čezmejno sodelovanje med organizacijami z zagotavljanjem spoštljive obravnave, strokovnega znanja in vrednot pri vseh vprašanjih hoje.

Vizija

ERA je po vsej Evropi dobro poznana kot priznan strokovnjak za vsa vprašanja hoje in je pomemben, proaktiven in kredibilen partner.

predmeti

ERA bo:

a) Spodbujanje pohodništva in alpinizma, skrb in skrb za podeželje, varovanje narave in okolja;
b) Ustvarjanje in označevanje evropskih poti na dolge razdalje, varovanje teh in drugih mednarodnih poti ter zagotavljanje njihovega nadaljnjega obstoja;
c) varovanje in nadaljnji razvoj pravic in tradicij glede prehajanja meja v evropskih državah ter evropske kulturne dediščine;
d) prizadevanje za ohranitev pravice dostopa do vseh zemljišč in za ustvarjanje te pravice tam, kjer doslej ni bila zagotovljena; ta cilj je drugotnega pomena za varstvo naravnega okolja;
e) Krepitev medsebojnega razumevanja med ljudmi;
f) zastopanje interesov združenj članic v mednarodnih organizacijah, kot sta Evropska unija in Svet Evrope;
g) Krepitev zavesti ljudi, da je telesna aktivnost eden od predpogojev za zdravo življenje.

Načrti od leta 2019 naprej so

Zagotovite ugodnosti za naše članske organizacije.

Pripravite, organizirajte, spodbujajte in podpirajte razgibane dogodke in dejavnosti.

Aktivno delo s fizičnimi omrežji E-pot in LQT-BE.

Vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovanja z organi EU ter ustreznimi mednarodnimi organizacijami in agencijami, ki delujejo na področjih, kot sta mladina in zdravje.

Razviti in izvajati finančno strategijo.

Razvijte in izvajajte strategijo trženja in komuniciranja, da prispevate k našemu poslovnemu modelu. 

Strateški načrti ERA 2024