Kot predstavnik AW pri Mednarodnem komiteju sredozemskih iger (ICMG), ki združuje 26 držav iz sredozemskega bazena, ERA je uradna institucija, ki potrjuje sodelovanje nacionalnih olimpijskih komitejev na mednarodnih tekmovanjih AW.

Novi člani bodo zato verjetno pridružite se ERA in AWSC, da se akreditirate tako da se lahko ekipe svojih držav udeležujejo mednarodnih tekmovanj.

AWSC je vzpostavil a okvir usposabljanja za usposabljanje nadzornikov in ustvarjanje AW klubov. Mreža inštruktorjev, ki jih je odobril AWSC, vključuje približno deset ljudi, ki so do danes razširjeni v Franciji, Italiji, Španiji in Nemčiji. ERA na ta način dostavlja evropske diplome monitorjev AW.

IAW (International Aqua Walking) organizira AW Tour ki vsako leto vključuje 3 ali 4 stopnje. Izdaji 2018 in 2019 sta bili zelo uspešni. 2020 in 2021 zaradi pandemije Covid-19 ni bilo mogoče izvesti.

Leta 2022 je AWSC vodil organizacijo prvega evropski izziv ki je potekalo v Rosasu v Kataloniji od 23. do 25. septembra 2022 s štirimi ekipami iz Francije, Katalonije, Italije in Bavarske.

Leta 2023 je IAW za ERA v Mandelieuju na jugu Francije 13. in 15. oktobra 2023 organiziral le Aqua Walking Games s 6 ekipami iz Francije, Italije, Katalonije, Bavarske, Alžirije in Tunizije.

Kontakt
schipon(at)ffrandonnee.fr (nadomestiti (pri) z @