Malta

Z ustanovitvijo združenja ramblerjev na Malti februarja 2005 kompulzivni ramblerji in naključni sprehajalci od oblasti pričakujejo boljši dogovor, začenši z objavo uradnega dokončnega zemljevida malteških otokov, ki opredeljuje vse javne poti, pa tudi obnovo v javno uporabo vseh zemljišč, ki so bila protipravno prilaščena. Pravica do neoviranega dostopa do obale se išče tudi na območjih, kjer je to oteženo ali nemogoče.

Malteško združenje Ramblers se zdaj ponaša z zdravim in vedno večjim članstvom in se je lotilo svojega prvoletnega programa sprehodov, katerega cilj je bil predvsem odpreti razmeroma neznana območja našega podeželja ramblerjem, ki so močno sodelovali v teh organiziranih sprehodih. Območja, obiskana v tem prvem letu ob Malta so bila prazgodovinsko najdišče Il-Misqa, Wied Qirda, Il-Qattara in srednjeveški zaselek Is-Simblija, območje bronaste dobe v Il-Qlejgha tal-Bahriji, Rdum Majjesa in pečine v Miger Ilmi. Kar nekaj obiskanih krajev je pravzaprav posejanih z nezakonitimi znaki za vstop, ki skušajo dobrovernemu ramblerju onemogočiti dostop in uživanje na teh območjih.

Član ERA:

Združenje ramblarjev na Malti
PO Box 108
Sliema SLM1904
Malta 
T: + 356 213 421 21
ram205@gmail.com
www.ramblersmalta.org
http://ramblersassociation.blogspot.com/