53. ЕРА конференција – Записници

Завршни документи који се односе на 53. ЕРА конференцију одржану у Хелсингøру у Данској су спремни за преузимање на сва три језика. Ово су Записници са Генералне скупштине одржане 1. октобра 2022. и Резиме седница знања одржаних 30. септембра 2022. године.

Хвала организаторима Данск Вандрелауг на савршеној организацији.