Све Е-путеве у Швајцарској

Све Е-путеве у Швајцарској се објављују као Верификоване Е-путеве и стога их препоручује ЕРА.