Постаните члан

Предности

 1. Networking and Cross-border Cooperation: ERA facilitates networking and cross-border cooperation among its member organizations. This allows organizations to share their expertise, best practices, and resources, fostering collaboration and mutual support.
 2. Expertise and Knowledge Sharing: ERA member organizations have access to the collective expertise and knowledge of over 60 walking organizations from more than 30 European countries. They can learn from each other’s experiences and gain valuable insights into organizing and creating optimal conditions for walking activities.
 3. Representation at International Organizations: ERA represents the interests of its member associations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. Through this representation, member organizations have a voice in shaping policies and decisions that impact walking and hiking activities across Europe.
 4. Access to Funding and Grants: ERA develops and implements a financial strategy, which may include seeking funding opportunities and grants. Member organizations can benefit from these financial initiatives, supporting their activities, projects, and infrastructure development.
 5. Marketing and Communication Support: ERA develops and implements a marketing and communication strategy to contribute to its business model. Member organizations can benefit from this strategy by gaining exposure and visibility through ERA’s promotional efforts, which can help attract new members, participants, and sponsors.
 6. Events and Activities: ERA organizes various events and activities that member organizations can participate in. These include the yearly conference with workshops and the general assembly, webinars on various subjects, the European Walking Day, and the Eurorando (held every 5 years). Participation in these events provides networking opportunities and the chance to exchange ideas with peers.
 7. Leading Quality Trails Certification: ERA certifies the best hiking routes and trails as Leading Quality Trails – Best of Europe. Member organizations can work towards achieving this certification, which enhances the reputation and quality of their trails, attracting more walkers and tourists.
 8. E-paths Promotion: ERA owns and promotes the 12 E-paths, which are long-distance paths spanning a total length of 75,000 km across Europe. Member organizations can benefit from the promotion of these paths, as they attract hikers and contribute to the development of sustainable tourism in their respective regions.
 9. Walk Leader Program: ERA runs a Walk Leader program, which provides training and certification for individuals interested in leading walking groups. Member organizations can participate in this program to enhance their capacity to organize and conduct safe and enjoyable walking activities.
 10. Aqua Walking Program: ERA also runs an Aqua Walking program, which focuses on walking activities in aquatic environments. Member organizations can participate in this program to expand their offerings and cater to a broader range of interests and preferences among their members.

Overall, being a member of ERA provides walking organizations with opportunities for collaboration, knowledge sharing, representation, and support, ultimately benefiting their own activities, members, and the walking community as a whole.


Организације може постати члан ЕРА.

Постоје различите категорије чланства:

 • Пуноправни чланови
 • придружени чланови
 • Придружени чланови
 • Подржавајући чланови
 • Почасни чланови и председници

Извод из Устава ЕРА:

 1. Пуноправни чланови могу бити правна лица која раде на добровољној бази или су непрофитна. Они имају своје седиште на територији географске Европе и служе сврси Устава.
  Оснивачи имају право на наставак рада.
 2. Придружени чланови могу бити правна лица са привредном добити која имају седиште на територији географске Европе, а служе циљевима Устава. Ови чланови имају право гласа само при одређивању чланарине.
 3. Придружени чланови могу бити правна лица која прихватају циљеве прописане Уставом и имају седиште ван Европе. Ови чланови имају право гласа само при одређивању чланарине.
 4. Чланови подршке могу постати сва правна и физичка лица која желе да подрже циљеве ЕРА. Ови чланови немају право гласа. Минималну чланарину одобрава Скупштина.
 5. Почасни чланови могу постати физичка лица која су пружила изузетне услуге за бригу о ЕРА.
 6. Почасни председници могу постати председници и потпредседници удружења, који су пружили изузетне заслуге удружењу.
 7. Чланство у смислу ставова 1-3 захтева писмену пријаву. Пре пријема члана, мора се саслушати члан или клубови исте земље. Скупштина одлучује о пријави након разматрања од стране Одбора.
 8. Чланови подршке се примају након писмене пријаве Одбора.
 9. Почасне чланове и председнике бира Скупштина на предлог одбора. Чланови одбора могу предложити одговарајуће особе.

Ако желите да постанете члан ЕРА, молимо контактирајте ЕРА Секретаријат. Погледајте контакт информације на дну ове веб странице.