ЕКО награда

Лутање је веома еколошка активност. Људи који лутају свесни су свог окружења и свесно се труде да поштују околину. Лутајућа удружења помажу да се смање негативни ефекти пренатрпаних пешачких стаза означавајући нове стазе и обезбеђујући друге корисне погодности.

Европска асоцијација рамблера (ЕРА) је формирана 1969. године како би ујединила федерације и асоцијације рамблера из целе Европе. ЕРА подстиче ове групе да се понашају одговорно према животној средини, стекну признање и промовишу осећај тимског рада међу својим члановима.

Циљеви ЕРА су:

  • Развој пешачења у вези са животном средином – изградња и одржавање мреже прекограничних пешачких стаза 
  • Заштита и развој европског културног наслеђа – акција за очување или омогућавање шетње приступачнијим руралним областима – примена практичних информација о лутању ка удружењима чланицама ЕРА – размена међу луталицама ради јачања међусобног разумевања између европских грађана

 У сарадњи са својим партнером, ГДФ СУЕЗ фондацијом, ЕРА је успоставила такмичење између 2011. и 2014. како би одала признање напорима европских планинара који промовишу очување животне средине и виталне стазе за одрживи развој.