ЕКО награда

Лутање је једна од еколошки најприхватљивијих активности. Заиста, луталице схватају природу свесно и руководе се жељом да поштују пејзаж. Лутајућа удружења, обележавањем пешачких стаза и низом других погодности, донекле доприносе да се избегну ефекти због превелике посећености пешачких стаза.

 Еуропеан Рамблерс'Ассоциатион (ЕРА), основана 1969. године, укључује те федерације и/или удружења рамблера у Европи и омогућава им да делују са поштовањем животне средине, да им се ода признање и да међу својим члановима развијају тимски дух. .

 Циљеви ЕРА су:

  • Развој пешачења уз поштовање животне средине – изградња и одржавање мреже прекограничних пешачких стаза 
  • Заштита и развој европског културног наслеђа – акција за очување или учинити пешачење приступачнијим руралним областима – примена практичних информација о лутању ка удружењима чланицама ЕРА – размена између шетача ради јачања међусобног разумевања између европских грађана

 Управо у том контексту иу сарадњи са својим партнером – ГДФ СУЕЗ фондацијом – ЕРА има за циљ да у периоду 2011-2014. године организује такмичење за награђивање иницијатива европских луталица у корист заштите животне средине и пешачких стаза, значајних за одрживи развој итд...