Östersjökustvandring avslutningskonferens

Östersjökustens avslutningskonferens och öppnande av E9 i Baltikum hölls i Estland 13-14 september 2019.

Konferensen "Slutkonferens för Baltic Coastal Hiking och officiell öppning av E9 i Baltikum" avslutade resultaten av Baltic Coastal Hiking-projektet - framgång och lärdomar och att se var vi står i Europa och att dela med oss ​​av våra erfarenheter. Resultaten - den första långväga vandringsleden blir erkänd och populär för vandrare och ger värdefull feedback och råd för förbättringar.
Projektgruppen arbetar med nästa utvecklingsidéer för nästa långdistanssträckor för att utveckla E9 på litauisk del och E11 för alla tre baltiska länderna. Att stärka samarbetet med ERA är viktigt att känna bland de europeiska vandrare.

Ta en titt på YouTube-kanalen för vandring i Östersjön.

Se även projektets webbplats.

Lovro Tacol från Slovenien hade vandrat från Tallinn och deltagit i konferensen

Östersjökustens vandringsled är en del av E-väg E9 och kan vara finns här.

Den 13 september ägde avslutningskonferensen rum och den 14 september genomfördes ett vandringsevenemang på leden.

13 september:

14th september

Se en video från dagen här.