Serbien går

Den 14 september 2019 genomfördes vakndagen i Serbien under mottot ”Serbia promenader” för sjätte gången i cirka 62 städer och på 94 spår.
Totalt antal deltagare var 17.233.
Arrangörer var Mountaineering Association of Serbia med 90 klubbar från alla delar av Serbien.
Huvudmålet var att aktivera Serbiens medborgare att vara mer aktiva och att främja hälsosättet.