European Winter Walking Days 2021 avbryts.

På grund av Covid19-situationen i hela Europa och en utökad låsning i många länder var arrangörerna av European Winter Walking Days 2021 i Kartitsch i Österrike tvungna att avbryta evenemanget.

ERA förhandlar för närvarande om situationen och hittar lösningen för nästa år. Vi håller dig informerad.

Och håll dig frisk!

http://www.era-ewv-ferp.com/aktuelt/nyhed/artikel/european-winter-walking-days-2021-cancelled/