Pan Baltic vandring onlinekonferens

Den pan-baltiska vandringskonferensen online den 9 november 2021 kommer att fira framgången med Baltic Trails (baltictrails.eu) som förbinder Estland, Lettland och Litauen med det europeiska nätverket av vandringsleder som en del av rutterna E9 (Baltic Coastal Vandring) och E11 (Baltic Forest Trail).

Konferensen kommer att sammanföra intressenter som delar erfarenheter av planering, genomförande, förvaltning och underhåll av långväga gränsöverskridande vandringsleder. Huvudtalen kommer att presentera erfarenheter från Baltikum, Sverige och Norge. Presentationer kommer att följas av Baltiska paneldiskussioner lyfta fram utmaningar och lösningar i praktiska aspekter som lokal acceptans och stöd, fördelar och hållbarhet med långväga vandringsleder.