ERA fördömer det illegala kriget i Ukraina, och vi kräver ett omedelbart slut på kriget.


ERA grundades med visionen om ett enat och fritt Europa under det kalla krigets tid. ERA är dedikerat till principerna för Europarådet för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. ERA har medlemsorganisationer över hela Europa och samlar människor i en anda av rättvist spel och lika möjligheter när det gäller vandring längs våra alleuropeiska långdistansleder samt
EURORANDO. Vi tror på en fredlig gemenskap mellan människorna och länderna i Europa.

Som en paraplyorganisation finns det lite ERA kan göra sig själv i dessa svåra tider. Men våra medlemsorganisationer är aktiva i att hjälpa flyktingar från krigszonen och leverera humanitära varor till det lidande folket i Ukraina. Vi står också med alla människor i Ryssland och Vitryssland som står upp för principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och mest och för alla mot detta barbariska krig och för fred.

Som en organisation grundad på principerna om att förstå och bokstavligen bygga vägar för kommunikation och förståelsebryggor i Europa, fördömer vi regimen som är ansvarig för dessa grymheter men fortsätter att arbeta för och med människorna i alla länder vi täcker, inklusive Ryssland, i hoppas på fred och försoning.