LQT-BE, DW

Vad är 'LQT-BE, DW' ??

LQT-BE, DW står för: Ledande kvalitetsstigar – Europas bästa, dagspromenad.

Många känner till Leading Quality Trails, som är de bästa vandringslederna i Europa. Hitta dem här. De är mer än 50 km långa och är certifierade av ERA.


Nu, efter nästan 3 år och 2 år av Covid, kunde vi äntligen testa våra nya kortare Leading Quality Trails, de så kallade Quality Day Walks.

Quality Day Walk är leder mellan 4 och 25 km och bygger på 8 teman.

Tre personer från ERAs arbetsgrupp samlades i Guttland, Luxemburg för att testa 3 potentiella ledande kvalitetsstigar – Best of Europe, Day Walk.

Syftet var att testa kriterierna, rutinerna och utvärderingen.

De tre lederna var Guttland stigar.

Två av de tre lederna verkar klara utvärderingen. Men detta vet man först senare, eftersom beräkningar och utvärdering måste göras.

ERA avser att informera ytterligare om den nya Quality Day Walk på 53. ERA-konferens och vid en virtuell konferens våren 2023.