Leading Quality Trails 10-årsjubileum

Den 9 juli 2022 firades Leading Quality Trails 10-årsjubileum längs LQT Lechweg.

Firandet var en vandringstur i flera delar längs leden och överlämnande av omcertifieringscertifikatet på Hög bro i Holzgau.

Deltagarna var spåransvariga från 5 Leading Quality Trails (LQT) och 3 personer från ERA + Liane från Deutsche Wanderverband Service.

Lechweg är den första och äldsta leden i den fina familjen Leading Quality Trails – Best of Europe.

Liane Jordan öppnar evenemanget.
ERAs president Boris Micics tal.
Stefan från LQT Lechwegs tal.

Se fler bilder nedan.