Betygssystem – frågeformulär

Många olika system för att klassificera rutters svårighetsgrad finns i Europa, ibland baserade på väldigt olika metoder och kriterier. Den tydliga och harmoniserade svårighetsgraden mellan vandringar är en verklig utmaning: att göra det möjligt för vandrare på alla nivåer att göra ett välgrundat val om den tekniska och fysiska nivån på den planerade rutten.
Av denna anledning vill French Rambling Federation (FFrandonnée), med stöd av ERA, veta om de olika klassificeringssystem som finns i Europa. Dessa resultat skulle kunna vara ett stöd för diskussioner och workshops för att säkerställa ett starkare samarbete mellan olika europeiska partner i detta ämne.

Denna undersökning är tillgänglig på tre språk: English, French och German.

Deadline för svaren är senast den 31 augusti 2022.