Intresserad av att lära dig mer om utomhuspedagogik som ett verktyg för social integration?

Upptäck alla resurser som utvecklats inom ramen för Hi-Ability Erasmus+-projekt!  

Hi-Ability antar ett originellt metodiskt tillvägagångssätt, där det terapeutiska rehabiliteringsprogrammet fokuserar på det sociopedagogiska värdet av den naturliga miljön. Det allmänna målet med projektet är att främja stärkande och social delaktighet av personer med kognitiva funktionsnedsättningar, genom att förbättra deras förmågor inom området för utomhusturer och vandring.

Med det slutliga målet att hjälpa organisationer som arbetar med vuxna – och särskilt med vuxna med DI – att främja social integration, producerar projektet fyra huvudresultat (allt tillgängligt i EN, IT, HR, GR på projektets webbplats):

 • Toolkit Hi-Ability för pedagoger: det ger utbildare som arbetar med PWID de nödvändiga verktygen och resurserna för att arbeta med målgrupper och utbilda dem för att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom utomhuspedagogik.
 • Hi-Ability-appen: lättläst App tillägnad
  PWIDs och deras familjer/vårdgivare. Appen ger information om 12 tillgängliga vandringsleder över Italien, Grekland och Kroatien.

Appen finns tillgänglig i Google Play och Apple butik.

 • Hi-Ability Green Guide: en samling tillgängliga vandringsleder identifierade av de inblandade PWIDs med stöd av sina lärare.  

Guiden finns i två versioner:

 • en lättläst guide baserad på Augmentative and Alternative Communication (AAC) tillgänglig här.
 • en integrerad version endast tillgänglig på engelska här.
 • Policyrekommendationer och riktlinjer för överförbarhet: dokumentet är huvudverktyget
  för upprättandet av en europeisk modell för social integration. Den ger också riktlinjer för överföringen
  av resultat och för replikerbarheten av Hi-Ability-modellen i andra länder.

Njut av Hi-Ability-resurserna!


ERA är associerad partner i HI-Ability-projektet