3:e ERA Trails and Paths Conference

Foto: John Pucknell

Uppdaterad 13-03-2024

EUROPEAN RAMBLERS'SSOCIATION (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

i samarbete med
EUROPEISKA BERGSMÅLENS FÖRENING (EUMA)

Datum:
7 – 10 november 2024, i Paris, Frankrike.

Plats:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Paris, Frankrike

Viktiga teman:
1. Banhållbarhet och underhåll
2. Klimatmotståndskraft och spårinfrastruktur

Mål:
Konferensen syftar till att främja samarbete mellan europeiska spårorganisationer, med betoning på hållbara spårförvaltningsmetoder, främja inkludering i spåranvändning och styrning. Konferensen kommer att ge ett utmärkt tillfälle för spårorganisationer att etablera värdefulla förbindelser, främja potentiella samarbeten och partnerskap som kan förbättra implementeringen av hållbara spårhanteringsmetoder och initiativ för medlemskap. Att dela bästa praxis och framgångsrika fallstudier under evenemanget kan inspirera och motivera spårorganisationer att anta innovativa tillvägagångssätt, vilket leder till utvecklingen av mer effektiva strategier för spårhantering och medlemskap.

Utkomster:
Konferensen syftar till att ta fram ett heltäckande ramverk för hållbar ledarförvaltning och medlemskap, med betoning på inkludering och samarbete mellan europeiska vandringsorganisationer. Resultatdokumentet kommer att presenteras för EU-kommissionen och för CoE (Commission of Landscape Convention and EPA).

Konferensprogram:
Torsdag, 07.11. Deltagarnas ankomst
Fredag, 08.11. Arbetsdag (föreläsningar)
Lördag, 09.11. Arbetsdag (föreläsningar, diskussion)
Organiserat besök på den olympiska platsen
Söndag, 10.11. Slutresultatet från den tredje ERA-konferensen
Konferensens slutsatser
Avgång

Allmänna anmärkningar:

  • Konferensens officiella språk är engelska
  • För ytterligare information om inlämning av artiklar kan intresserade författare kontakta: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Antalet papper är begränsat
  • Författarens presentationstid kommer att vara begränsad
  • Antalet deltagare (40 personer) är begränsat
  • Förfaranden med slutsatser kommer att finnas tillgängliga i elektroniskt format
  • Konferensavgift: 200€/pers. (inkl möte, boende, måltid under mötet, program)

Du är välkommen att kontakta ERA-kontoret om du har några frågor eller idéer inför konferensen.