Korona

Olika länder i Europa öppnar sina gränser för andra länder. Detta ger en möjlighet att göra gränsöverskridande vandring.
ERA kommer att försöka hålla dig informerad här om möjligheterna att vandra i andra länder 2020 under koronaperioden.