Gemensamt EUMA och ERA sista Erasmus+ möte i München

European Union of Mountaineering Associations (EUMA) och European Ramblers Association (ERA) genomförde ett gemensamt styrelsemöte och det sista Erasmus+-mötet i München 1-2 december 2022.

Gemensamt styrelsemöte

Styrelserna för EUMA och ERA träffades för att diskutera framtida samarbete och möjliga gemensamma projekt. Vi kom överens om att träffas igen i början av 2023 för att diskutera idéerna och projekten mer i detalj.


Avslutande ERASMUS+ projektmöte

ERASMUS+-mötet var det avslutande och rapporterande mötet från de tre arbetsgrupperna: fjällstugor, stigar och bergsklättringsområden.

Mycket arbete ska nu genomföras de kommande åren utifrån rapporterna för att förbättra förutsättningarna för kojor, stigar och bergsklättring.

ERA och EUMA går ihop