Stöd European Ramblers Associations uppdrag att främja och bevara vandringsleder i hela Europa genom att göra en donation idag.
Varje bidrag, hur litet det än är, gör skillnad.

Kära vänner och supportrar,

European Ramblers Association (ERA) är dedikerade till att främja och bevara den antika konsten att gå och vandra i hela Europa.

vandrare i Lauzanierdalen

Vi tror att att utforska våra naturliga landskap till fots inte bara är bra för vår fysiska hälsa, utan också för vårt mentala och andliga välbefinnande.

Vi litar på generositeten från våra supportrar för att fortsätta vårt viktiga arbete med att skapa och underhålla vandringsleder, främja ansvarsfulla utomhusaktiviteter och förespråka hållbara turismmetoder.

Din donation, oavsett hur stor eller liten, kan göra en verklig skillnad för att hjälpa oss att uppnå vårt uppdrag.

Din donation går till:

  • Stöd ERA främjande av E-banor och LQTs.
  • Stöd ERA Arbetsgrupper.
  • Stöd ERA Program.
  • Stöd ERA Projekt, som inte är externt finansierade.
  • Stöd ERA Styrelsemöten, där alla ERA-aktiviteter samordnas
  • Stöd ERA administrativa kostnader, såsom kontor, tryckeri, telefoner.

På ERA har vi åtagit oss att upprätthålla de högsta standarderna för efterlevnad och ansvarsskyldighet. Ditt förtroende är viktigt för oss, och vi vill att du ska ha fullständigt förtroende för ditt beslut att donera. Här är de efterlevnadsåtgärder vi följer:

  1. Lagstiftning efterlevs: ERA följer alla relevanta lokala, nationella och internationella lagar och regler som gäller donationer och välgörenhetsorganisationer.
  2. Öppenhet: Vi upprätthåller transparens i vår finansiella verksamhet. Du kan komma åt våra finansiella rapporter för att se hur dina donationer används för att stödja våra projekt och initiativ.
  3. Dataskydd: Vi respekterar din integritet och följer dataskyddslagar. Dina personuppgifter behandlas med största konfidentialitet och används endast för det ändamål för vilket de lämnades.
  4. Ekonomisk ansvarighet: ERA genomgår regelbundna finansiella revisioner för att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet.

Tack för ditt stöd att hjälpa oss att främja skönheten och betydelsen av promenader och vandring i Europa.

För att donera kan du också skicka ett mail till sekretariatet och berätta att du vill donera.
Vänligen gör en banköverföring till:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Adress: Filiale Pirna, Gartenstr. 40, D-01796 Pirna, TYSKLAND
Kontonamn: Europäische Wandervereinigung eV
IBAN: DE92 8505 0300 0221 2968 67
BIC-kod/SWIFT: OSDDDE81XXX

Med vänliga hälsningar, European Ramblers Association (ERA)