Kära vänner och supportrar,

European Ramblers Association (ERA) är dedikerade till att främja och bevara den antika konsten att gå och vandra i hela Europa.

vandrare i Lauzanierdalen

Vi tror att att utforska våra naturliga landskap till fots inte bara är bra för vår fysiska hälsa, utan också för vårt mentala och andliga välbefinnande.

Vi litar på generositeten från våra supportrar för att fortsätta vårt viktiga arbete med att skapa och underhålla vandringsleder, främja ansvarsfulla utomhusaktiviteter och förespråka hållbara turismmetoder.

Din donation, oavsett hur stor eller liten, kan göra en verklig skillnad för att hjälpa oss att uppnå vårt uppdrag.

På ERA har vi åtagit oss att upprätthålla de högsta standarderna för efterlevnad och ansvarsskyldighet. Ditt förtroende är viktigt för oss, och vi vill att du ska ha fullständigt förtroende för ditt beslut att donera. Här är de efterlevnadsåtgärder vi följer:

  1. Lagstiftning efterlevs: ERA följer alla relevanta lokala, nationella och internationella lagar och regler som gäller donationer och välgörenhetsorganisationer.
  2. Öppenhet: Vi upprätthåller transparens i vår finansiella verksamhet. Du kan komma åt våra finansiella rapporter för att se hur dina donationer används för att stödja våra projekt och initiativ.
  3. Dataskydd: Vi respekterar din integritet och följer dataskyddslagar. Dina personuppgifter behandlas med största konfidentialitet och används endast för det ändamål för vilket de lämnades.
  4. Ekonomisk ansvarighet: ERA genomgår regelbundna finansiella revisioner för att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet.

Tack för ditt stöd i att hjälpa oss främja skönheten och betydelsen av promenader och vandring i Europa.

För att göra en donation, snälla skicka ett mail till sekretariatet och berätta att du vill donera.
Vänligen gör en banköverföring till:

Commerzbank Kassel
Kontonamn: Europäische Wandervereinigung eV
IBAN: DE65 5204 0021 0298 2478 00
BIC-kod/SWIFT: COBADEFFXXX

Med vänliga hälsningar, European Ramblers Association (ERA)