E-paths certifikat

ERA-utmärkelsen vandrare som har använt E-banorna på ett enastående sätt kan få ett certifikat.

År 2020 använde följande vandrare E-banor på ett enastående sätt och uppfyllde reglerna för att erhålla E-path-certifikat.

Certifikat 1:
Samma E-väg måste gås i 3 olika länder, med ett minimum av 50 km i varje land, avslutat inom tre år i följd:
Detlef Körner, D
Ulrich Link, D
Marleen Tonissen, NL

Rob Vaessens, NL
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL


Certifikat 2:
Priset ges till en person som har gått på minst 6 olika E-stigar, inom 3 år i rad, minimum är 20 km per promenad:
Boudewijn Blom-Hertbeek, NL
Bernd Przygoda, D

Grattis! Alla andra intresserade E-path vandrare är välkomna att ansöka. Pls. kolla villkoren här.