E3 år 2024 i Paris

Steen Kobberø-Hansen från ERA styrelse och Arbetsgrupp för E-vägar deltog på uppdrag av ERA i de två sista vandringarna i event Grand Randonnee Vers Paris.

I det sista slutet lade en fransk vandrare Jean Claude, Mimmo Pandolfo som hederspresident för ERA och Steen vatten från 6 floder i Seine. Detta är en ceremoni som uppfanns i 2011 på Eurorando i Spanien. Syftet är att signalera enighet, vänskap och relationer. Evenemanget i Paris uppfanns av hedersmedlem i ERA, Joep Naeper, som gav flaskan till Jean Claude i Schengen. Flaskan där bestod av vatten från 3 floder.

Evenemanget avslutades i kommunhuset med många tal. Steen höll ERA-talet.

Detta är Steens tal i stadshuset i Paris:

Mina damer och herrar, ärade vandrare,

I dag, när vi samlas i den lysande staden Paris, avslutar vi ett kapitel som började i den historiska byn Schengen, ett namn som resonerar med frihet, samarbete och enighet över hela Europa. Mitt namn är Steen Kobberø-Hansen, och som en hängiven representant för European Ramblers Association är jag djupt hedrad att stå framför dig för att fira avslutningen av vår marsch längs den ärevördiga E-vägen E3.

Denna resa har varit mer än bara en fysisk genomresa av landskap; det har varit en djupgående pilgrimsfärd genom Europas hjärta, ett firande av vårt gemensamma arv och en återbekräftelse av våra kollektiva värderingar. Från Schengen till Paris gick vi tillbaka i förfäders och visionärers fotspår, varje steg ett bevis på vårt engagemang för förståelse, hållbarhet och fred.

I Schengen, där vår resa började, blev vi påminda om enhetens transformativa kraft – en by där en gång splittrade gränser har upplösts och inspirerat en kontinent och bortom. Här, i Europa, den västerländska civilisationens vagga och de olympiska spelens födelseplats, omfamnar vi andan i dessa uråldriga tävlingar, som försökte hedra fred och mänsklig förträfflighet genom atletisk skicklighet. Idag kanaliserar vi den andan inte genom konkurrens utan genom kamratskap, när vi vandrar över gränser och kulturer.

Idag, den 11 maj, är vi vittne till en anmärkningsvärd konvergens: Vandrare från alla hörn av Frankrike har följt sju olika rutter, var och en slingrar sig mot denna storslagna stad Paris. Denna konvergens symboliserar enheten och tillgängligheten av att gå som en aktivitet – det är verkligen en sport som alla kan njuta av, var som helst, när som helst.

Våra vägar har vävts genom landskap rikt på historia och levande med andan av samarbete – själva kärnan i vad European Ramblers Association står för. Vi gick som individer från olika bakgrunder men marscherade som en och förkroppsligade det olympiska idealet att föra samman människor från världens alla hörn i ett firande av delade mänskliga strävanden.

När vi reflekterar över vår resa, låt oss vårda de minnen som skapats, de vänskaper som knöts och de utforskade landskapen. Låt detta vara en påminnelse om vårt pågående uppdrag att främja promenader som ett sätt att förstå vårt förflutna och att skydda vår framtid. Varje steg på vår resa har stärkt vår beslutsamhet att bevara skönheten i vår miljö och rikedomen i våra kulturer.

När denna marsch avslutas tar vårt engagemang inte slut. Vi bär fram facklan av enhet, förståelse och respekt. Låt oss fortsätta att vandra målmedvetet, att inspirera andra att gå med oss ​​och att bygga broar där det finns luckor. Tills vi möts igen, må dina steg vara lätta, dina vägar vara inspirerande och dina resor tillfredsställande.

Tack, medvandrare, för varje erövrad kilometer, varje berättelse som delas och varje ögonblick omhuldat. Fortsätt vandra med hopp, med glädje och med frid.