Europeiska vandringsdagen

ERA initierade ett nytt sätt att synas på att gå över hela Europa.

Låt oss från och med nu främja, organisera och ägna våra handlingar till första lördagen av Europas sportvecka, som äger rum varje år från 23 till 30 september.

ERA uppmanar medlemsorganisationerna att anordna vandringar lokalt denna dag.

Vänligen använd hashtags #europeanwalkingday och #var aktiv på sociala medier för att främja promenaderna.