Europeiska vandringsdagen

ERA initierade detta sätt att synas på promenader över hela Europa.

Låt oss tillsammans främja, organisera och ägna våra handlingar åt första lördagen av Europas sportvecka, som äger rum varje år från 23 till 30 september.

ERA uppmanar medlemsorganisationerna att anordna vandringar lokalt denna dag.

Använd hashtaggarna #beactive på #europeanwalkingday på sociala medier för att främja promenaderna.