Åren 2000–2001 anordnade ERA det första paneuropeiska evenemanget – EURORANDO 2001. Detta evenemang är nu en tradition, och ERA arrangerar det vart femte år.

Idén att inrätta en europeisk rörelse-kallad EURORANDO-som en traditionell europeisk vandringsevenemang (upprepas vart femte år, varje gång i ett annat land, varje gång med ett nytt motto) startade efter det andra EURORANDO-evenemanget 2006.

Händelserna främjar de europeiska vandrarklubbarnas ömsesidiga mål

  • förståelse och skydd av landsbygden
  • lära sig historia och skydda historiska traditioner och strukturer
  • ömsesidig förståelse för människor från olika delar av Europa

Eurorando 2026


Föregående Eurorandos