Bli medlem

organisationer kan bli medlem i ERA.

Det finns olika kategorier av medlemskap:

 • Fullständiga medlemmar
 • Associerade medlemmar
 • Anslutna medlemmar
 • Stödmedlemmar
 • Hedersmedlemmar och presidenter

Utdrag ur ERA-konstitutionen:

 1. Fullständiga medlemmar kan vara juridiska personer som arbetar på frivillig basis eller är ideella. De har sitt säte inom det geografiska Europas territorium och tjänar konstitutionens syften.
  Stiftande medlemmar har fortsättningsrätt.
 2. Associerade medlemmar kan vara juridiska personer med ekonomisk vinst som har sitt säte inom det geografiska Europas territorium och tjänar konstitutionens syften. Dessa medlemmar har rösträtt endast vid fastställande av medlemsavgifter.
 3. Affiliate-medlemmar kan vara juridiska personer som accepterar de mål som fastställs i konstitutionen och som är baserade utanför Europa. Dessa medlemmar har rösträtt endast vid fastställande av medlemsavgifter.
 4. Alla juridiska och fysiska personer som vill stödja ERAs mål kan bli stödmedlemmar. Dessa medlemmar har ingen rösträtt. Minsta medlemsavgift fastställs av bolagsstämman.
 5. Fysiska personer som har gjort enastående tjänster för ERA:s angelägenheter kan bli hedersmedlemmar.
 6. Ordförande och vice ordförande i föreningen, som har gjort enastående tjänster till föreningen, kan bli hedersordförande.
 7. Medlemskap i den mening som avses i punkterna 1-3 kräver skriftlig ansökan. Innan en medlem tas upp måste medlemsklubben eller klubbarna i samma land höras. Bolagsstämman beslutar om ansökan efter prövning i styrelsen.
 8. Stödmedlemmar antas efter skriftlig ansökan av styrelsen.
 9. Hedersledamöter och ordförande väljs av bolagsstämman på förslag av styrelsen. Medlemmar kan föreslå lämpliga personer till styrelsen.

Om du vill bli medlem i ERA vänligen kontakta ERA-sekretariatet. Se kontaktinformation längst ner på denna webbplats.