Bli medlem

organisationer kan bli medlem i ERA.

Det finns olika kategorier av medlemskap:

  • Fullständiga medlemmar
  • Associerade medlemmar
  • Anslutna medlemmar
  • Stödmedlemmar
  • Hedersmedlemmar och presidenter

Allt lagligt och naturligt personer som vill stödja ERAs mål kan bli stödmedlemmar. Dessa medlemmar har ingen rösträtt.

Om du vill bli medlem i ERA vänligen kontakta ERA-sekretariatet. Se kontaktinformation längst ner på denna webbplats.