ERA Green Trails certifiering

översta bilden: Mikaela Videll

Beskrivning

European Green Deal har relevans för de utmaningar och mål som är förknippade med friluftsturism i Europa. Green Deal är en omfattande färdplan och uppsättning politiska initiativ som introducerats av Europeiska unionen (EU) för att ta itu med klimatförändringar, främja hållbarhet och övergången till en grönare ekonomi. Genom att anpassa våra aktiviteter till målen och principerna för den europeiska gröna affären kan ERA stärka vår roll i att främja hållbar friluftsturism och bidra till de bredare hållbarhetsmål som satts upp av EU. 

Kärnan i ERA:s uppdrag är att förespråka hållbara metoder inom friluftsturism.
ERA:s engagemang för hållbar utveckling av stigar erbjuder vandrare oöverträffade möjligheter att fördjupa sig i kontinentens mest fantastiska naturliga underverk. 
Friluftsturism i Europa är en populär och växande trend. Många resenärer dras till Europas olika landskap, rika kulturarv och möjligheter till utomhusaktiviteter. 
Europa erbjuder ett brett utbud av utomhusturismmöjligheter, inklusive vandring, cykling, skidåkning, djurliv och äventyrssporter.  

Förklaring

Det har också funnits ett ökande intresse för hållbar och miljövänlig turism, som ofta innebär utomhusaktiviteter. Resenärer söker upplevelser som gör att de kan få kontakt med naturen, minska sin miljöpåverkan och stödja lokala samhällen.

Även om friluftsturism medför många fördelar, såsom ekonomisk tillväxt, kulturellt utbyte och uppskattning av naturen, kan det också innebära vissa utmaningar. 

Här är några problem förknippade med den ökande utomhusturismen: 

1. Miljöpåverkan: Tillströmningen av turister kan belasta ömtåliga ekosystem och naturresurser. Aktiviteter som vandring, camping och terrängkörning kan leda till livsmiljöförsämring, jorderosion, föroreningar och störning av vilda djur. 

2. Överbeläggning: Populära utomhusresmål kan bli överfulla, särskilt under högsäsong, vilket leder till trängsel, långa köer och en minskad besöksupplevelse. Trångboddhet kan också leda till ökade ljudnivåer, nedskräpning och konflikter mellan turister och lokalsamhällen.

3. Infrastrukturpåfrestning: Snabb ökning av turismen kan belasta den befintliga infrastrukturen, inklusive transportsystem, boende och faciliteter som toaletter och avfallshantering. Otillräcklig infrastruktur kan leda till otillräckliga tjänster och en försämring av den totala besöksupplevelsen. 

4. Kulturella effekter: Ohanterad turismtillväxt kan leda till att lokala kulturer förädlas, urholkning av traditionella metoder och förlust av autenticitet. Lokala samhällen kan möta utmaningar som ökade levnadskostnader, förändringar i traditionella yrken och konflikter om resurser.

5. Överturism: Vissa populära resmål kan drabbas av överturism, där den stora mängden besökare överväldigar områdets bärförmåga. Detta kan leda till höjda priser, försämring av lokal infrastruktur och en negativ inverkan på livskvaliteten för invånarna.

6. Ohållbar praxis: Vissa turister kan ägna sig åt ohållbara metoder, som att lämna avfall, skada flora och fauna eller ägna sig åt illegala aktiviteter. Bristande medvetenhet och oansvarigt beteende kan ha långvariga negativa effekter på miljön och lokalsamhällena. 

Slutsats

ERA inser att ingen enskild organisation kan hantera utmaningarna med hållbar friluftsturism ensam. Genom att främja samarbete och partnerskap vill föreningen föra samman medlemsorganisationer, turistorganisationer, miljögrupper och statliga organ. Genom delad expertis och resurser maximerar ERA sin påverkan och bidrar till utvecklingen av sammanhållna och hållbara turismpolicyer och initiativ i hela Europa. 

ERA kan upprätta riktlinjer för spår och certifieringsprogram som uppmuntrar hållbar utveckling och förvaltning av spår. Dessa riktlinjer kan omfatta aspekter som spårdesign, skyltning, erosionskontroll, avfallshantering och säkerhetsåtgärder. Certifieringsprogram kan känna igen och främja stigar som följer hållbara metoder, vilket ger vandrare en garanti för ansvarsfulla och välskötta rutter. 

Det är DÄRFÖR ERA vill implementera ERA Green Trails-certifieringen. 

Dessa kriterier kan fungera som en grund för ett certifieringssystem: 
Miljömässig hållbarhet; Bevarande av kultur och arv; Säkerhet och tillgänglighet; Ansvarsfullt besökarnas beteende och samhällsengagemang och ekonomisk påverkan.

Certifieringssystemet som utvecklats av ERA skulle kunna innefatta ett klassificerings- eller märkningssystem som anger graden av efterlevnad av dessa kriterier för varje spår.
Leder som uppfyller en fördefinierad uppsättning standarder skulle kunna tilldelas en certifiering eller märkning från ERA, vilket indikerar deras engagemang för hållbar vandring och ansvarsfull friluftsturism.
Certifieringsprocessen kan innefatta självutvärdering av spåransvariga, platsinspektioner av ERA-representanter och periodiska utvärderingar för att säkerställa löpande efterlevnad. 

ERA SAMTAL

ERA avser att hålla ett webinar på 22 november 2023 från 17:00 CET att informera och diskutera idéerna och möjliga vägen framåt av ERA GREEN TRAILS.  

Vänligen anmäl dig till webbinariet HÄR för att höra mer om certifieringssystemets kriterier och nivåer och diskutera idéerna. 

VI VILL DISKUTERA MED DIG OCH HÖRA DIN RÖST!