ERA har deltagande status hos Europarådet

European Ramblers' Association (ERA) har beviljats ​​deltagande status i Europarådet från och med den 11 oktober 2022.

Smakämnen Europarådets konferens för internationella icke-statliga organisationer (INGOs). är det representativa organet för INGO:er som åtnjuter deltagande status i Europarådet. Det fungerar som en plattform där det civila samhället kan interagera med Europarådet för att uppnå dess mål. Det främjar också deltagardemokrati, aktivt medborgarskap och föreningsfrihet.

Information om evenemang och nyheter från INGOs konferens publiceras regelbundet på webbplatsen (www.coe.int/ngo). Nästa session för INGO-konferensen kommer att hållas 24–26 april 2023.