ERA vinterstyrelsemöte

European Ramblers Association (ERA) styrelsemöte ägde rum den 22 till 25 februari 2024 i Mandelieu-la-Napoule, Frankrike, med ett vänligt stöd från Centre Expo Congres. Mötet välkomnade alla styrelseledamöter och fokuserade på flera nyckelområden, inklusive strategiska planer, ekonomi och projektuppdateringar.

1. Strategisk planering: Styrelsen granskade ERA:s strategiska planer för 2024, och identifierade områden som behöver uppmärksammas såsom finansiering, medlemmarnas engagemang och gränsöverskridande aktiviteter. Det noterades att den nuvarande statusen inte helt överensstämde med nyckelindikatorerna för 2024.

2. Ekonomisk översyn: Finansiella diskussioner omfattade 2023 års finansiella översikt och prognoser för 2024-2028. Styrelsen betonade behovet av att säkra ytterligare 5,000 2024 € för XNUMX års budget och diskuterade olika strategier, inklusive crowdfunding och särskilda donationer.

3. Arbetsgrupper och projekt: Uppdateringar tillhandahölls om olika arbetsgrupper och projekt, inklusive LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), europeiska vandringsevenemang och skydd av waymarking. Styrelsen diskuterade också deltagande i flera EU-finansierade projekt och behovet av framsteg i initiativet Gröna spår.

4. Medlemsorganisationer: Styrelsen vände sig till potentiella nya medlemmar från Irland, Rumänien och Albanien. Ett frågeformulär för medlemsorganisationer utarbetades för att distribueras i det kommande ERA vårwebinariet "Utvidgning av enskilda medlemmar i medlemsorganisationer".

5. Evenemang och kommunikation: Planerna för European Walking Day 2024 diskuterades, med föreslagna motton för de kommande åren. Dessutom delades uppdateringar om ERAs webbseminarier och konferenser, inklusive höstens webinarieämnen och koncept för framtida evenemang.

6. Partnerskap och samarbeten: Ett kontrakt med International Aqua Walking (IAW) undertecknades för att säkerställa de pågående vattenvandringsspelen och sprida denna ökande aktivitet bland ERA-medlemmarna. Styrelsen lyfte också fram vikten av pågående samarbeten och framtida engagemang.

Ett undertecknat kontrakt mellan ERA och IAW
Första råa, från vänster: Arnaud Fantapié (IAW-president), Boris Mićići (ERA-president)
Andra råa, från vänster – medlemmar av ERA:s styrelse: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Mötet avslutades med planering för framtida styrelsemöten och diskussioner om ytterligare ämnen såsom ERA:s representation på festivaler och potentiella samarbeten med Mediterranean Trails Network.