Lastar Händelser

«Alla händelser

ERA 54:e konferensen

September 28 - 1 oktober

Kommer att äga rum i Ilawa, Polen.

.

Arrangör:
Polskie Towarzystwo-Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Olsztynie
Staromiejska 1
PL-10-950 Olsztyn
Tel. (in urgent case): +48 607 280 160 (English)
E-post: poczta@warmia.pttk.pl

Senast registrering: 12 augusti 2023

Accomodation possibilities:

Hotel „Stary Tartak”:
a single room:             450 € /pers.
a double room:           350 € /pers.

Hostel „Omega”:
a single room:            360 € /pers.
a double room:          300 € /pers.

.
To get all information in DEU and in FRA, please choose one of the options:

.
Arrangörerna av 54th ERA Conference prepared a special trip to E9 (Copernicus Walking Trail) in Poland as an additional programme for the interested participants.

.

.

Mötesdokumentation:

  ERA STYRELSEKANDIDAT

för val av hälften av styrelsen
 hölls den 30 september 2023

De lediga platserna till valet:

1st vice President
Gerhard Emischer – nominerad av ERA-styrelsen för denna post enligt artikel nr 3 i stadgar nr 4: Regler för kandidatur och val för ERA-organ
Om du har invändningar mot denna nominering, sidleasing skicka dem av 1st Juni 2023.

3rd vice President
Denna position är öppen.
Skicka in din kandidatur senast den 1st Juni 2023.

2nd rådgivare
Denna position är öppen.
Skicka in din kandidatur senast den 1st Juni 2023.

Vänligen skicka kandidaturen eller invändningar mot nomineringen till: sekretariat@era-ewv-ferp.com

Enligt artiklarna i ERA:s konstitution: nr: 11 och 13

I. Allmänna villkor:

   1. Rätten att nominera kandidater för val av ERA-organ har:
       • ERA-organ
       • Fullständiga medlemsorganisationer

   2. En nominerad måste vara medlem i en fullständig eller associerad medlemsorganisation.
   3. Kandidaten måste behärska minst ett av de officiella ERA-språken. 

II. Kompletterande villkor definierade av ERA BOARD:    

Ytterligare villkor (obligatoriskt):

   4. Kommunikativitet
   5. Demokrati
   6. Digital läskunnighet
   7. Allmän kultur
   8. Solidaritet
   9. Frivilligt arbete

      III. Specifika villkor (rekommenderas):

10. Ett av språken bör helst vara engelska som används på styrelsemöten och i flertalet arbetsgrupper som arbetsspråk.
11. Erfarenhet av att arbeta med kollektiva ledningsorgan
12. Förmågan att hantera sina yrkesmässiga skyldigheter och krav för arbete för ERA-styrelsen

13. Närvaro på alla ERA styrelsemöten (förutom mycket allvarliga frågor)
möten:
2 x 3-4 dagar (inkluderade resdagar)
1 x 3 dagar för BM + 3 dagars ERA-konferens = totalt 6 dagar (inkluderade resdagar)
Korta zoommöten valfritt

 14. Aktiv kommunikation per e-post, speciellt för onlinebeslut
 15. Erfarenhet av projekt

Utdrag ur ERA Constitution's Bylaw 4 – Valregler

Artikel 4

Tidsplan för kandidatursförfarandet
Kandidatursförfarandet startar den dag då styrelsen tillkännager positioner för val på den kommande sessionen av GM och sker uppdaterad enligt styrelsen. Nomineringsperiodens längd får inte vara kortare än 3 månader.

Ansökningsformuläret levereras till ERA-kontoret, så det kommer senast 5 dagar innan styrelsemötet.

Artikel 5
Ansökan

Ansökningsformuläret för kandidatur innehåller grunduppgifterna (namn och efternamn, födelseår), vilken funktion hon/han kandiderar för. Kandidatens CV (yrkeskunskaper och livserfarenheter i en organisation) är en del av ansökan.

.

Om en kandidat föreslås av en fullvärdig medlem i ERA krävs det, deras begäran och bekräftelse på att hon/han är deras medlem. Kandidaten måste stödjas i skriven av hans MO. Detta ansökningsbrev måste vara en del av ansökningsformuläret.

Mandat:

Tjänsten är giltig i 4 år och börjar under valförfarandet, efter godkännande av kandidaten, att han/hon accepterar valet av sin kandidatur, och pågår till nästa val.