E9-möte i Frankrike

Gironde till fots. FFRP bjuder in alla medlemsorganisationer längs E9 till ett gemensamt E9-möte i Frankrike. Mötet kommer att vara en del av Gironde till fots. Arrangemanget kommer att bestå av möte och promenader längs E9. Officiell inbjudan till ERA medlemsorganisation längs E9 Public program Internationellt program