3:e ERA Trails and Paths Conference

Plats: Paris, Frankrike Huvudämne: Hållbarhet för spårNyckelteman: 1. Ledernas hållbarhet och underhåll 2. Klimatmotståndskraft och spårinfrastruktur Den tredje ERA Trails and Paths-konferensen fokuserar på hållbarhet, klimat ... Läs mer

Webinar

Öppet datum. Mer följer senare.

E6 i Slovenien

Central flerdagarsvandring under skogsveckan i Slovenien från 24 maj 2025 till 31 maj 2025 Mer kommer senare

Firande av E6:s 50-årsjubileum i Slovenien

Skogskulturhuset i Radlje ob Dravi kommun kommer att stå värd för det centrala evenemanget som firar E50:s 6-årsjubileum i september 2025. Mer kommer senare.

ERA 56. Konferens

Macon, Frankrike. Preliminär. Mer kommer senare

Eurorando 2026

Malmberg mellan Tyskland och Tjeckien.